El Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar el 27 de juliol del 2018 un decret específic sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes. D'aquesta manera la comunitat es va convertir l'any passat en pionera a Europa en la conservació d'aquesta planta. D'altra banda, segons l'inventari de l'Estat, és la regió que disposa de més superfície de praderies de posidònia en tot el país, concretament el 50% del total. El decret 25/2018 prohibeix la pesca d'arrossegament, les extraccions d'àrids, l'abocament de materials dragats i el fondeig incontrolat en zones de posidònia. A més, s'inclouen, entre d'altres, les instal·lacions d'aqüicultura noves, els emissaris submarins nous i obres en què la tramitació ambiental es determinin efectes negatius sobre la posidònia. Una legislació similar, però adaptada a la Costa Brava, podria ser beneficiosa per la posidònia del litoral gironí, apunta el biòleg marí de la Universitat de Girona (UdG) Josep Lloret. «En els últims anys hem avançat molt però s'ha de regular més seriosament perquè això es pugui controlar de la mateixa manera que es fa a les illes Balears», assegura.