El Consell Comarcal de la Cerdanya va aprovar, el dilluns dia 12 d'agost, el cartipàs per al mandat 2019-23 per majoria absoluta. La particularitat de la informació tramesa ahir per la corporació és que enlloc especifica els sous que rebran els consellers amb dedidacció parcial. La Junta de Govern serà presidida per Roser Bombardó (ERC-AM) i estarà constituïda pel vice-president primer Albert Piñeira (Junts per Cat), la vicepresidenta Cristina Rotellà (ERC-AM), Albert Maurell (Junts x Cat), Sílvia Bertran (ERC-AM) i Isidre Chia (Junts x Cat). La previsió pactada és que en el termini de 2 anys Albert Piñeira (Junts x Cat) prengui la presidència.

El nou govern del Consell (Junts-ERC) ha distribuït la feina en sis grans àrees. Les tres vicepresidències i dos consellers comarcals, juntament amb la presidenta, exerciran les funcions de coordinació i supervisió de les àrees: Sílvia Bertran i Isidre Chia (Hisenda i Recursos Humans), Isidre Chia i Roser Bombardó (Medi Natural i Sostenibilitat). Dins d'aquesta àrea, Esteve Avellanet tindrà una delegació específica de Medi Natural. Cristina Rotellà i Albert Piñeira (Benestar Social, Inclusió, Salut, Joventut i Gent Gran), Albert Piñeira i Sílvia Bertran (Cooperació Local, Noves Tecnologies, Cultura, Educació i Esports). Dins d'aquesta àrea s'han previst delegacions específiques per a Ramon Moliner (Noves Tecnologies), Pere Valiente (Esports), Alfons Casamajó (Educació) i Albert Maurell i Cristina Rotellà (Promoció Econòmica, Ocupació i Agricultura). En aquesta àrea s'han previst les delegacions específiques per a Sílvia Orriols (Promoció Econòmica) i Iolanda Mendo (Ocupació). La presidenta Roser Bombardó té una dedicació del 75%; la vicepresidenta segona, Cristina Rotellà, té una dedicació del 75%, i el conseller Isidre Chia té una dedicació del 75%. La intenció és garantir la coherència tècnica i política en tots els projectes desenvolupats i serveis facilitats pel Consell Comarcal de la Cerdanya. El ple també va aprovar el règim d'indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions ordinàries pels consellers que no tenen dedicació: sessions de ple, una cada dos mesos (76,88 ?); sessions de la Junta de Govern, dues o tres al mes (250 ?); sessions de la Comissió de Coordinació del Govern, una al mes (300 ?); sessions de la Comissió Informativa de Seguiment, una cada dos mesos (61,50 ?), i sessions de la Comissió Especial de Comptes, una a l'any (61,50 ?). L'última sessió va ser retribuïda amb 30 euros.

Pel que fa a les assistències a òrgans col·legiats en què només participen els membres del govern es mantenen les retribucions del mandat anterior. En els òrgans col·legiats en què participen govern i oposició s'ha portat a terme un increment retributiu del 2,5%, que és el mateix increment que han tingut els empleats públics aquest 2019.