Amb la finalitat d'embellir les façanes del nuclis i els disseminats, l'Ajuntament de Montagut i Oix ha publicat les bases per accedir a ajuts en pintura.

«L'idea és que els veïns puguin donar un altre aire a les cases velles», ha explicat l'alcadessa de Montagut i Oix, Mònica Boix. Segons ella, l'Ajuntament ha destinat una partida de 5.000 euros per pintura. L'Ajuntament fa la compra de la pintura i els veïns la poden anar a recollir a la casa de la vila fins que s'acabi.

Per poder anar a recollir els pots de pintura, els veïns han d'omplir una instància, en la qual han d'inserir una fotografia de la casa que volen pintar i complir unes bases. Les condicions són que els veïns s'han d'atenir a una carta de colors, que poden demanar fins a un límit i no poden optar a un altre ajut fins transcorreguts 10 anys de la darrera pintada.

Segons Boix, la iniciativa de proporcionar ajuts en espècies va començar el 2014. En aquella ocasió, l'Ajuntament va comprar 3.000 euros de pintura i la va acabar tota. «Depèn de les façanes que pugui tenir la casa, però calculo que cada any vuit o deu veïns s'han acollit als ajuts en pintura», ha dit. Després de 5 anys de l'inici de la iniciativa, Boix apunta que li agradaria que la imatge dels nuclis hagués millorat més i assenyala que s'han pintat cases disseminades.