El Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals en els últims dies ha fet inspeccions per vigilar el compliment de la regulació del barranquisme a l'Alta Garrotxa. Els agents han inspeccionat les autoritzacions i el compliment de les indicacions per al descens de barrancs a l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa.

El cap de l'Àrea Regional del Cos d'Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, ha explicat que les inspeccions es fan per la protecció del medi natural. Els agents vigilen que els practicants posin bé els ancoratges, que portin l'equipament adequat, que no deixin escombraries i que no hi hagi permanència en l'espai on té lloc la pràctica del barranquisme.

Ignasi de Dalmases ha explicat que cada vegada hi ha més demanda pel barranquisme, cosa que fa més necessària la vigilàncies. Ha precisat que vigilar la pràctica del barranquisme és difícil perquè només es pot fer en llocs d'accés complicat. És a dir, per arribar-hi calen unes condicions físiques i una preparació determinades. D'aquí la necessitat de l'existència del Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals. Es tracta d'una unitat molt preparada que actua quan es requereix l'ús de tècniques d'escalada o d'esquí; realitza serveis de vigilància aèria, censos i seguiment de fauna, fotografia aèria i perimetració d'incendis forestals; Actua quan és necessari l'ús de tècniques per al treball en el medi aquàtic i que s'implica en els serveis de vigilància i suport en la gestió dels espais marins protegit, i fa feines de coordinació i suport en la realització d'actuacions sobre protecció dels animals i de la flora que per la seva complexitat requereixen coneixements especialitzats.

Dalmases ha considerat que per formar part del Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals cal una formació llarga i dura per la qual fan falta unes prestacions físiques elevades. Aquests requisits fan que el Grup de Suport de Muntanya tingui pocs agents i molta feina.

Ha explicat que han de vigilar els llocs on el barranquisme està permès amb previ avís i petició, en aquest cas, al Consorci de l'Alta Garrotxa.

Segons ell, només hi ha dos llocs en totes les comarques de Girona on el barranquisme està autoritzat amb un límit de 10 persones al dia. Es tracta de la riera de Sant Aniol des de la confluència del Clot de Ribelles i el Clot de les Falgueres fins al salt del Brull, i del torrent de la Comella, també anomenat Gorgues de Canals, des de la confluència del rec que baixa de Girants de Dalt fins a la Confluència amb el Clot de Coll Roig.

Hi ha altres zones que són prohibides. Tanmateix, s'admet l'autorització per practicar descens de barrancs en aquestes zones previ informe favorable del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa.

El Grup de Suport de Muntanya també ha de vigilar les zones restringides, les quals solen tenir accessos complicats i perillosos però hi ha gent que les fa servir sense permís.