Prop de 200 gironins amb malaltia mental o discapacitat física o intel·lectual seran beneficiaris directes de les ajudes que l'Obra Social la Caixa ha concedit tres projectes socials impulsats per la Fundació Drissa, la Fundació DrissaFundació Autisme Mas Casadevall. L'aportació econòmica total a aquests projectes puja a 51.280 euros.

La convocatòria de Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia destina aquest any a tot l'Estat 4,2 milions d'euros a 187 projectes amb més de 65.000 beneficiaris directes.

En el cas dels projectes gironins, l'entitat destinarà 14.980 euros al projecte Aprendre a l'hort de l'escola, una iniciativa centrada en la gestió i manteniment d'horts escolars a centres educatius de primària dirigida per un professional d'horta ecològica amb problemes de salut mental que aporta el coneixement i l'experiència, amb el suport de l'equip de mestres, i amb la intervenció de voluntaris, gent gran i dels propis infants.

El projecte de la Fundació Tresc que ha rebut finançament -12.300 euros- en aquesta convocatòria és Fent camí cap a l'autonomia. Aquest projecte ofereix un acompanyament en el procés de transició cap a la vida adulta per avançar cap a l'autonomia de la persona, la seva independència i la inclusió socia.

Autisme i envelliment: una etapa vital invisible és la iniciativa de Mas Casadevall per atendre 38 persones de tot Catalunya residents a Serinyà i que presenten Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Totes elles són persones adultes que difícilment podran mantenir una vida autònoma i independent. És per això que igual que se'ls va oferir una escolarització especial o un treball en servei ocupacional, cal preveure un envelliment amb reforços específics. L'entitat del Pla de l'Estany rebrà 24.000 euros per treballar en aquest programa.