El projecte de recuperació i rehabilitació del tercer tram del rec Major de Banyoles, entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers, ha estat adjudicat a l'empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL. Segons figura al projecte de recuperació i rehabilitació d'aquest tercer tram -que culminarà amb el projecte global de reforma de l'entorn del curs urbà del rec-, les obres començaran en les pròximes setmanes, suposaran una inversió de 417.478 euros i tindran una durada de sis mesos. L'àmbit de tot el projecte abastarà una superfície de 1.360 m2 i contempla la recuperació d'aquest tram del rec a més de l'ordenació i urbanització dels terrenys contigus.

Aquesta acció es troba dins del procés de revalorització i recuperació dels recs de Banyoles que l'Ajuntament està duent a terme els últims anys, amb l'objectiu d'aconseguir el reconeixement històric del sistema dels recs. «Són un element turístic i patrimonial de Banyoles. Els recs surten de l'Estany i van cap al centre del municipi. La nostra intenció és que serveixin per dinamitzar el turisme que es concentra majoritàriament a l'Estany perquè acabi arribant al centre seguint la ruta del rec», assenyala Albert Tubert, regidor d'Urbanisme de Banyoles.

La família Juncà, empresaris de Banyoles, van cedir els terrenys per on passa el rec Major, que estan inclosos en l'àrea d'actuació, i que ocupen un total de 131,75 metres quadrats, a l'Ajuntament el gener passat. La donació es va fer amb la intenció de permetre l'execució d'aquests treballs perquè passés a ser un espai públic transitable. L'any 2010 es va recuperar el primer tram d'aquest rec i des de llavors l'Ajuntament ha dut a terme la seva rehabilitació en tres fases per incorporar visualment el sistema de recs de la ciutat al paisatge urbà. «És ja el tercer tram, els dos anteriors ja estan fets i han donat molt bon resultat. El que es fa és recuperar el rec i arreglar bé les vores per fer com una mena de passeig». I afegeix: «En aquest tercer tram a la part final hi torna a haver un salt d'aigua que es deixarà preparat per si més endavant ens interessés construir una possible turbina per generar electricitat, tal com vam fer al Molí dels Paraires, que encara estem acabant», apunta Tubert.

La remodelació segueix el mateix estil que les anteriors on s'utilitza el travertí, la pedra de Banyoles. En aquest tram el rec transcorre del tot descobert i voltat d'espai. Amb la reforma, aquest espai serà lúdic i un itinerari peatonal, a més de possibilitar aprofitaments energètics en els salts d'aigua. L'actuació proposada permet mantenir la continuïtat de l'itinerari en aquest tram conegut com a rec dels Molins, donada la presència de tres importants antics molins. «Com a novetat està projectat que hi hagi un parc infantil que utilitzi l'aigua per fer anar elements de joc a la meitat d'aquesta remodelació del tram», rebla Tubert.

El regidor explica que aquesta acció mostra la intenció que té el consistori d'anar recuperant els recs de Banyoles. «Estem ultimant el Pla de Recs, que determinarà com s'han de remodelar la resta de recs de la ciutat».