? Girona és l'única capital catalana que ha incrementat la població en aquests sis anys. Ara té un 3,06% més de veïns que el 2012, ja que ha passat de 97.200 a 100.300 el 2018. Barcelona ha perdut un 0,04%, ja que tenia 1.621.000 habitants el 2012 i 1.620.000 el 2018, mentre Tarragona ha perdut un 1,25% de població i Lleida un 1,43%. Tot i aquestes dades, la població de Catalunya ha augmentat un 0,4% en el període entre 2012 i 2018, en passar de 7.515.398 habitants el primer any a 7.543.825 en l'últim.