La Federació d’Educació de CCOO denuncia que les comarques gironines comencen el curs mantenint el lideratge en nombre de barracons a Catalunya, amb 304 mòduls prefabricats, un fet que atribueix a «la deixadesa en la planificació educativa» de la Conselleria de Josep Bargalló. El sindicat també afirma que les ràtios d’alumnes per aula han augmentat, «passant dels 20 a primària i dels 27 a secundària».

En relació a aquesta última dada, CCOO argumenta que, tenint en compte que hi ha molts municipis gironins amb escoles que tenen poc alumnat -és a dir, amb ràtios baixes-, això «implica que als centres educatius de les ciutats la ràtio oficial està molt per sobre de la mitjana anunciada».

Tancament de grups de P-3

D’altra banda, el sindicat apunta que, a les portes del nou curs, els serveis territorials d’Educació no han concretat quants grups de P-3 es tancaran als centres públics de Girona i recorda que en les últimes reunions del Consell Escolar es preveia que fossin 22.

Entre altres qüestions, CCOO denuncia que «continuem amb més d’un 75% dels nomenaments en els quals la direcció del centre educatiu directament ha decidit quina persona hi treballarà, mitjançant propostes de continuïtat, de perfils professionals i ordinàries dels centres de màxima complexitat». El sindicat gironí alerta que aquest sistema no garanteix l’accés de docents a les places públiques respectant els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat; sinó que «afavoreix la selecció subjectiva per part de la direcció del centre» i perjudica «persones amb anys d’experiència docent i amb una bona trajectòria professional».