El Col·legi de Pedagogs va recollir ahir en un comunicat els principals reptes del nou curs escolar, que segons l'entitat són «donar garantia del dret d'educació a tots els infants», «garantir el model d'immersió lingüística i «inclusió educativa», per poder atendre les diferents necessitats de tot l'alumnat. Marcats per esdeveniments dels últims mesos, els pedagogs de Catalunya van voler fer especial èmfasi en el col·lectiu dels menors estrangers no acompanyats que viuen unes realitats especialment difícils i a qui els docents han de garantir els seus drets universals mitjançant, si és necessari, plans individuals i acompanyaments, tant en l'ensenyament formal com fora de les aules. A nivell d'idiomes, indicaven que cal que els infants «arribin a un mateix nivell competencial en les diferents llengües del currículum escolar» i quant a inclusió apunten que cal «respectar les diferències i potenciar les capacitats».