El 71,13% de l'alumnat gironí que es va presentar a la convocatòria de setembre de la selectivitat ha superat les proves, amb una nota mitjana de 5,413 punts. A Catalunya, ha aprovat el 70,31% dels estudiants que van fer els exàmens, amb una qualificació de 5,374.

Les proves d'accés a la universitat (PAU) es van realitzar el 3, 4 i 5 de setembre, i les han superat 2.188 dels 3.112 estudiants catalans que s'hi van presentar. La nota mitjana de PAU, que inclou només la fase general, ha estat de 5,374. La nota mitjana dels expedients acadèmics ha estat de 6,17 i la mitjana d'accés resultant, de 5,850.

A la Universitat de Girona es van presentar 388 noies i nois, 276 dels quals han aprovat. Ara, els joves hauran de formalitzar la preinscripció universitària entre aquest dijous 19 de setembre i divendres 20.

Els estudiants que s'han examinat només de la fase específica han estat 1.486 i un 72,27% ha aprovat alguna de les matèries. D'aquests estudiants, 1.158 procedeixen de batxillerat (el percentatge d'aprovats és del 76,42%) i 328 són estudiants de cicles formatius de grau superior (amb un 57,62% d'aprovats).