La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat la licitació d'un nou contracte del servei de socorrisme i vigilància a les platges per un import de 177.000 euros. Així ho va avançar ahir Ràdio Palamós, especificant que l'any passat, aquest mateix concurs públic va ser impugnat i el consistori va haver de fer un contracte més curt i més barat per salvar la temporada d'estiu.

Segons la ràdio municipal, el consistori espera poder adjudicar una concessió per dos anys, prorrogables a dos més, i que el servei estigui actiu el juny. L'Ajuntament ja va haver de desistir del primer concurs després de tenir coneixement d'un recurs presentat davant el Tribunal Català de Contractes del sector Públic que al·legava que el preu de la mà d'obra que figurava en l'estudi econòmic del plec de condicions estava per sota del que determina el conveni col·lectiu que regula el sector.