El document penjat a l'apartat de Contractació Pública del web de la Generalitat anuncia un seguit d'actuacions pel quart trimestre d'aquest any a l'ample de via internacional a Vilamalla. Pot concretar quines són aquestes actuacions?

És la redacció del projecte constructiu, no és l'inici de les obres. Nosaltres ja havíem fet el projecte bàsic, però abans d'iniciar el constructiu hem estat amb diàleg amb ADIF, perquè la connexió de l'ample internacional s'ha de fer al RFIG (Red Ferroviaria de Interés General) i, per tant, havíem de tenir un consens ple.

Com és que des de la Generalitat van emprendre el projecte bàsic?

Perquè vèiem que passava molt de temps, anys, i no obteníem respostes, no s'acabava de tirar endavant. Per tant, vam decidir fer el projecte bàsic i mentrestant anàvem dialogant amb ADIF. Així, a través d'aquest projecte bàsic hem d'anar incorporant els seus criteris i les seves restriccions. D'aquesta manera, un cop es va fer aquest projecte bàsic, ara el que fem és el constructiu, la redacció del qual s'iniciarà durant aquest quart trimestre. El plantejament ve motivat perquè ADIF, que depèn del Ministeri de Foment, no ens acabava de donar l'OK, de definir el projecte, no acabava de definir les solucions.

En quina situació es troben actualment les negociacions amb ADIF?

Ara jo intento donar-li una lectura positiva. Amb la nova presidenta d'ADIF es van reprendre les converses, va haver-hi una major determinació, una major voluntat per decidir-ho i tancar-ho. Això comporta bastantes coses: en alguns aspectes ells han canviat de criteri i han corregit algun aspecte, i estan encara acabant de dialogar per trobar alguna solució tècnica.

Com quina?

Per exemple, ADIF havia inclòs en el projecte un seguit d'actuacions a l'estació de passatgers de Vilamalla i això feia que el projecte fos més complex i costós. El nou equip d'ADIF, com que ho volen tirar endavant, han simplificat la situació i han deixat de banda, en aquest projecte, les actuacions que a l'estació de passatgers de Vilamalla. Així, amb la simplificació serem capaços de llançar una solució definitiva. Per tant, la notícia positiva és que podem fer el constructiu perquè amb la fase de diàleg amb l'equip d'ADIF, en aquests darrers mesos, hem pogut aproximar quina és la solució tècnica definitiva, per tant, podem avançar. El projecte constructiu definirà de forma definitiva les obres que hem de fer per poder portar a terme la connexió de l'ample de via internacional.

Quins són els motius que ADIF els ha donat per deixar de banda les actuacions a l'estació de passatgers?

L'estació de passatgers, allà on la terminal connecta amb la Red Ferroviaria de Interés General, físicament és molt pròxima a l'estació de mercaderies. En un principi l'havien inclòs en el projecte, per un tema de proximitat geogràfica, aprofitant que es feia la connexió allà. Ara, amb el nou equip d'ADIF han considerat que era millor desvincular-ho totalment per poder avançar. Amb l'anterior equip es va vincular l'ample internacional de la terminal amb algunes obres a l'estació de passatgers. En canvi, ara, per poder facilitar que aquest projecte avanci, s'ha desvinculat una cosa de l'altra.

Les empreses que fa uns anys apostaven per aquest projecte, encara hi estan interessades?

Puc parlar de voluntat, de desig. És un projecte que fa molts anys que hi estem treballant. Hem explicat en moltes ocasions que el projecte de Logis Empordà passava perquè aquesta connexió amb l'ample internacional es fes realitat. Hem explicat que hi havia i evidentment encara hi ha empreses interessades. Per tant, nosaltres ens hem lamentat durant molt de temps, que no aconseguíem que ADIF ens donés l'OK o les solucions o definicions tècniques que ens permetessin avançar.

I això en què s'ha traduït?

En aquest sentit sempre hem sigut prudents. Les empreses no podien fer els passos definitius si veien que no s'avançava en el projecte i l'obra. Per això, la Generalitat ja va dir que ho pagaria ell, el projecte bàsic, perquè com a mínim guanyàvem temps i avançàvem. La prudència en aquells moments sobre la UIC, és la mateixa prudència que ara. Així, els projectes hi són, hi ha interès per fer projectes empresarials de diferents tipologies i sectors. Per tant, hi segueixen estant interessats. El missatge és potent, perquè estem avançant. Probablement quan tinguem ja el projecte constructiu podrem anar concretant d'una manera molt més madura les possibilitats de les diferents empreses. Però et confirmo que l'interès que tenien en aquells moments les empreses i alguna altra de nova segueix en peu.

Amb l'actual predisposició d'ADIF per començar a treballar a l'ample de via internacional, podria donar una data aproximada de l'inici de les obres?

Jo puc parlar de desitjos, escenaris que podrien donar-se. M'agradaria que poguéssim començar obres el 2020: és ambiciós però és possible. Això sí, les obres es tiraran endavant sempre que hi hagi una bona disposició d'ADIF. Vull ser clar? A l'etapa del govern del PP, amb ADIF va haver-hi durant molts anys, en aquest projecte inicial, un bloqueig total, una impossibilitat d'avançar en cap sentit, fins i tot tenint inversions europees. No va haver manera humana, de facilitar la solució. En canvi, amb el canvi de govern central, he de ser honest, he de dir que aquesta situació ha canviat d'una forma molt significativa i ens està permetent trobar les solucions tècniques i poder avançar i això és una magnífica notícia.

Pel que fa a l'ample de les vies, tiren endavant els projectes que ja s'han anat anunciant amb anterioritat? O s'ha produït algun canvi o modificació?

No t'ho puc assegurar. El que et puc precisar és que evidentment el projecte inclou unes vies amb apartat d'ample internacional de 750 metres, ja que el ferrocarril no pot ser competitiu actualment si no arriba als 750 metres de longitud.

Com es troba actualment la terminal de Vilamalla?

Hi ha dues vies de 460 metres cadascuna, d'ample ibèric. El projecte té dues potes: la connexió d'ample internacional de la RFIG i l'apartador d'ADIF.

Quina és la inversió total estimada per dur a terme la implantació d'aquestes vies i des de quines institucions prové el seu finançament?

Precisament el projecte constructiu és el que acaba definint el cost exacte del projecte. El que tenim ara és una xifra que es pot moure entre 10 i 11 milions d'euros, aproximadament. Tindrem el preu exacte del conjunt de l'actuació després del diàleg amb ADIF, ja que encara hem de parlar de quins són els costos que assumeix ADIF i quins van a càrrec de Cimalsa (l'empresa pública de la Generalitat). De fet, des de la Generalitat estem impulsant la terminal a través d'una societat conjunta que es diu la TIE (Terminal Intermodal Empordà), que està formada conjuntament per Cimalsa i el Port de Barcelona.