30 de setembre de 2019
30.09.2019
Diari de Girona

Els adolescents que abusen de la tecnologia són impulsius i tenen l'autoestima baixa

Investigadors de la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya enquesten 1.102 alumnes d'11 a 18 anys per analitzar l'ús excessiu de les tecnologies i les xarxes socials

29.09.2019 | 23:28
El telèfon mòbil és el dispositiu més utilitzat pels joves i les noies tenen més risc de caure en l'excés

Els adolescents que utilitzen la tecnologia i les xarxes socials de manera excessiva tenen poca autoestima, són impulsius i emocionalment inestables. Aquest és el perfil que dibuixa un estudi realitzat per investigadors de les universitats de Girona i Oberta de Catalunya (UOC), que van enquestar joves d'entre 11 i 18 anys i, a partir de les seves respostes, han comprovat que els que abusen del món digital es tenen en baix concepte com a estudiants i senten que reben poc suport familiar.

L'Equip de recerca en infància, adolescència, drets dels infants i la seva qualitat de vida (Eridiqv) de la UdG va investigar l'«Ús excessiu de les tecnologies i les xarxes socials en adolescents, la seva relació amb el media multitasking i l'impacte en variables psicosocials» durant el curs 2016-2017, en col·laboració amb el grup Psicologia, Salut i Xarxa (PSiNET) de la UOC. Després, bona part dels resultats van servir perquè Merche Martín-Perpiñá elaborés la tesi doctoral que al maig va presentar a la Universitat de Girona, codirigida per dos dels investigadors principals de la recerca, Ferran Viñas i Sara Malo.

Quan el dia a dia es ressenteix

Els experts aclareixen que el consum de tecnologia és «excessiu» quan el nombre d'hores que s'hi dediquen afecta el desenvolupament normal de la vida quotidiana i remarquen que els joves que es descriuen com a «elevats consumidors» admeten, també, que això els ha causat problemes.

Informacions com aquesta s'extreuen d'una consulta realitzada a 1.102 alumnes de secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius, 572 noies i 530 nois que van respondre un qüestionari pensat per determinar el seu comportament en relació a la tecnologia i les xarxes socials. Aquesta feina, que va tenir el suport del Departament d'Educació –al qual s'informarà dels resultats–, es va dur a terme en cinc instituts públics de l'Alt Empordà i en un col·legi privat concertat de la mateixa comarca que ja coneixen les dades. Com a propòsit general, a partir de la informació obtinguda es volen dissenyar programes que permetin desenvolupar comportaments i actituds positives en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Més de la meitat dels adolescents es reconeixen com a grans consumidors tant de tecnologia (el 64,4%) com de xarxes socials (el 55,6%), i nou de cada deu s'atribueixen un domini alt o molt alt de WhatsApp, sobretot pel que fa a les noies –que també remarquen el control d'Instagram–; pel que fa als nois, es reconeixen molt hàbils en xats i fòrums en línia. Ara bé, la professora de psicologia social Sara Malo aclareix que, tot i que les noies es perceben com a majors consumidores de les xarxes, l'estudi posa de manifest que l'escletxa per sexes detectada en anys anteriors ja no existeix.

La majoria no té normes a casa

Les respostes mostren que el telèfon mòbil és el dispositiu que utilitzen més sovint, seguit del televisor i l'ordinador, mentre que la tauleta i els videojocs són els menys usats; per sexes, els nois es declaren més usuaris dels videojocs i les noies, del mòbil. Pel que fa a l'entorn familiar –un paràmetre que els experts han inclòs perquè la seva influència es considera provada–, apunten que els germans són els principals consumidors de tecnologia, seguits de les mares i, amb un nivell més baix, els pares. Gairebé el 60% dels adolescents asseguren que no els imposen cap norma d'ús a casa.

La recerca també analitza els problemes i els riscos d'utilitzar la tecnologia, punt en què destaca que més de la meitat de l'alumnat creu que hi dedica més hores de l'habitual i el 42,1% reconeix que el seu rendiment escolar s'ha vist afectat; d'altra banda, el 23,1% de l'alumnat creu que ha perjudicat les relacions amb els pares i el 17,6%, amb els amics. Una de les coautores de l'estudi, Sara Malo, apunta que el risc de fer un ús excessiu tant de la tecnologia com de les xarxes socials és major en les noies que en els nois. Sobre un altre tipus de perills, el 10,4% admet haver rebut amenaces a través de canals tecnològics.

Fer deures mentre s'envia missatges i s'escolta música

La generació de l'era digital és multitasca amb mitjans audiovisuals, també quan fan tasques escolars. Aquesta és una pràctica habitual dels adolescents enquestats, i les activitats que més simultaniegen amb els deures són enviar missatges amb el mòbil i escoltar música. Dels 1.102 joves que han participat en l'estudi, els investigadors han inclòs el 14% en un grup que han denominat «media multitasking elevat». A més, han comprovat que aquesta pràctica és més freqüent entre les noies i els nois (sense distinció de sexes) dels cursos superiors d'ESO i de batxillerat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook