Empresaris de diferents sectors gironins es van reunir dijous a la seu de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEFG) amb el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, per debatre diferents temes econòmics i unir esforços. Entre altres qüestions es va posar sobre la taula la necessitat que l'aeroport de Girona disposi del baixador de l'AVE per potenciar la infraestructura i convertir-lo en la quarta pista del Prat.

També es va parlar de la necessitat de promoure els oficis, buscar millores per a la formació professional, solucions per al cost energètic que fa les empreses poc competitives, impulsar accions per potenciar la mobilitat elèctrica i buscar noves estratègies en el món digital.