Els assumptes ingressats en matèria de divorcis als partits judicials gironins durant el segon trimestre s'han xifrat en 417, un 7% menys que el trimestre passat. D'aquests, la gran majoria (293) han estat consensuats, mentre que 124 han acabat en un litigi (124).

L'informe que el Consell General del Poder Judicial elabora de manera trimestral i anual es fa ressò de les demandes presentades en matèria de divorcis, separacions i nul·litats. En aquest últim acte jurídic no s'han realitzat casos a cap partit judicial gironí. Pel que fa a les separacions, també registren una dinàmica a la baixa, amb un total de 12 assumptes, i només dos no han sigut consensuats.

L'informe també inclou dades desgranades per partits judicials, on es reflecteix una baixada genèrica de divorcis amb l'excepció de Santa Coloma de Farners, on d'un trimestre a l'altre aquests han pujat un 17%.

Pel que fa al Registre de Parelles Estables de Catalunya, s'han ingressat 4 ruptures aquest trimestre a la demarcació, 3 més que el passat. El 2018 van dissoldre's 17 parelles, les mateixes que el 2017.

A Catalunya s'han efectuat 4.642 divorcis durant el segon trimestre, un 3% menys que els tres primers mesos de l'any. Les separacions han davallat un 37% i se situen en 166. Les nul·litats són un assumpte poc estès que depèn del Tribunal Superior de Justícia i que a Catalunya ha deixat set casos.