L’Ajuntament de Cornellà amb una ordenança que vetllarà tant pel seu benestar com per garantir la seguretat i la salut pública, a més d’evitar problemes de convivència. Per a les persones que incomplexin la norma -ara en exposició pública-, la regulació preveu sancions que poden arribar fins als 3.000 euros si es cometen infraccions molt greus.

Aquestes inclouen el maltractament, l’abandonament i l’esterilització, la mutilació i el sacrifici d’animals sense control veterinari, no donar-los de menjar o tenir-los en unes instal·lacions que no siguin adequades des del punt de vista higènic i sanitari. La futura ordenança municipal també considera infraccions molt greus, que podran castigar-se amb multes d’entre 701 i 3.000 euros, organitzar o participar en baralles d’animals i fer activitats d’ensinistrament d’atac que no estiguin autoritzades.

Animals censats i identificats

La reglamentació consta de 48 articles que defineixen com ha de ser el cens i la identificació dels animals de companyia, a més de la seva protecció i tinença. En aquest últim apartat s’incideix en els gossos potencialment perillosos -sobre els quals cal determinar el grau de perillositat i la llicència administrativa pertinent- i en els animals exòtics o els que no poden considerar-se domèstics.

A banda de les infraccions considerades molt greus, el règim de sancions també n’especifica de lleus -com ara incomplir el registre o la identificació obligatòria d’animals, no informar de la seva mort o no posar un rètol que indiqui que hi ha un gos vigilant o perillós- que poden rebre multes de 50 a 200 euros; i de greus, que es poden sancionar amb fins a 700 euros, com ara no contractar l’assegurança de responsabilitat civil o portar els gossos deslligats i sense morrió als espais públics.