El degoteig de menors migrants que arriben sols a Girona es manté, encara que amb menys intensitat que a aquestes alçades de l'any passat i, sobretot, que a l'estiu de 2018. Entre el 15 de setembre i aquest mateix dia d'octubre, la Direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència (DGAIA) de la Generalitat va acollir vint casos nous de joves desemparats a les comarques gironines, la majoria dels quals (el 75,2%) tenien 16 i 17 anys, seguits dels de 14 (5,4%).

Aquest fenomen migratori present a tot Catalunya -amb més incidència a Barcelona- continua essent, principalment, marroquí i masculí, ja que el 84,3% dels menors que van arribar entre setembre i octubre provenien del Marroc i el 91,1% eren nois. Pel que fa als orígens, el 8,3% va emigrar d'algun lloc de l'Àfrica subsahariana, el 5,4%, del Magreb (excloent-hi el Marroc) i el 2,1% restant, d'altres països sense especificar.

L'última actualització de dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat xifra en 242 els nous casos atesos enguany fins al 15 d'octubre, data en què el sistema català de protecció a la infància atenia 428 noies i nois a través de la seva xarxa gironina de serveis. D'aquests, 353 estan tutelats per la Generalitat i 75 es troben en una situació de pròrroga assistencial. La Conselleria d'Afers socials i Famílies també especifica que els 428 infants i joves estrangers sols atesos a Girona representen el 63,2% de tots els menors que viuen en centres residencials i el 44,8% dels acollits per Infància.

Al conjunt de Catalunya, a mitjan mes, la DGAIA atenia 1.874 casos nous d'aquest any, que s'acosten als 8.000 si es tenen en compte tots els registrats des de l'obertura dels expedients el 2015. Des de llavors, a les comarques gironines s'han tractat 947 menors que han emigrat en solitari, sense tenir cap referent adult al seu costat.

Xifres en caiguda des de l'estiu

La intensificació dels controls policials a la frontera sud d'Espanya ha frenat l'arribada de migrants des de l'estiu passat, tal com va confirmar el Ministeri de l'Interior al setembre, tot especificant les mesures extraordinàries aplicades i la col·laboració amb les forces marroquines. A l'agost, el flux migratori d'aquest col·lectiu va caure un 30% a Girona, un fet que, dos mesos més tard, queda ben clar si es compara l'arribada de menors migrants sols l'octubre dels últims tres anys: fins ara, Afers socials dona compte de 7 joves, mentre que tant el 2018 com el 2017 superaven la cinquantena (52 i 57, respectivament).