L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha aprovat una puja de 20 euros mensuals de la quota de la llar d'infants municipal, Molí Petit. Es tracta de l'única puja d'unes ordenances fiscals amb els impostos i les taxes congelats. Hi van incorporar ordenances noves relacionades amb les noves tecnologies. L'aprovació de les ordenances fiscals va tenir lloc en l'últim ple i va comptar amb el suport de l'equip de govern de MES i els vots en contra d'ERC, a l'oposició.

En el debat, la regidora Elisenda Guillaumes va anunciar que ERC presentarà al·legacions contra dues de les ordenances aprovades: la modificació de la quota de la llar d'infants i la taxa dels casaments.

Pel que fa a la quota de la llar d'infants, va argumentar que sobre la base de la manca d'habitants que pateix la localitat, l'Ajuntament hauria de donar facilitats a les parelles amb fills i no apujar la quota de la llar. També va plantejar que la guarderia necessita una educadora més.

Respecte a la taxa de casaments, Guillaumes va definir-la d'abusiva. Va plantejar que les ordenances plantegen una rebaixa de 462 a 400 euros. «Continuem pensant que és abusiva i que un preu de 250 euros seria més ajustat», va dir. La regidora va demanar per les retribucions extraordinàries que cobren els empleats de l'Ajuntament que participen en casaments en caps de setmana.

L'alcalde, Ramon Roqué, va explicar que l'increment de 20 euros en la quota de la llar d'infants suposa un increment de 7.000 euros l'any en el pressupost del centre. També va explicar que una educadora cobra entre 20 i 25.000 euros l'any. A més, va explicar que les administracions superiors tenen un deute d'entre 30.000 i 25.000 euros amb l'Ajuntament.

Fets els aclariments, l'alcalde va precisar que les funcions de la puja de 20 euros són evitar que la llar d'infants quedi desfasada i fer que l'Ajuntament pugui afrontar amb menys esforç la continuïtat del servei. «Que l'Ajuntament, en comptes de posar els setanta o vuitanta mil euros que hi posa, n'hi hagi de posar cent o cent deu mil», va argumentar.

Va recordar que fa deu anys el Departament d'Ensenyament donava 1.800 anuals per nen que ara no posa. L'alcalde va avançar que en el pressupost del 2020 intentaran incloure una educadora més a mitja jornada.

Pel que fa als casaments, l'alcalde va «voler deixar clar» que els empleats que participen en els casaments cobren les hores extres en cap de setmana i que aquestes van incloses en el preu de llogar un equipament municipal per fer la cerimònia d'un casament.