La Universitat de Girona lidera el projecte «Diversity and Childhood: Canviant les actituds socials respecte a la diversitat de gènere en la infància a Europa». El programa, que va començar l'1 d'octubre, té una durada de dos anys i un pressupost de més de 660.000 euros, dels quals el 80% són fons europeus. La resta de socis són de Grècia, Polònia, Croàcia, Portugal, Eslovènia, Hongria, Bèlgica i Lituània.

L'objectiu del treball és «canviar les actituds» cap a menors LGTBI i de gènere no normatiu, i combatre la violència relacionada amb aquesta diversitat. Entre les actuacions previstes, destaca l'elaboració d'un manual, la formació de més de 1.100 professionals i la creació d'una aplicació mòbil interactiva per a joves.

Els encarregats de coordinar el projecte són investigadors del Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA) de la UdG, que lidera la iniciativa representant l'estat espanyol, juntament amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'objectiu del treball és canviar les actituds i les creences en relació als menors LGTBI i de gènere no normatiu que pateixen tot tipus de violència pel fet de no ajustar-se a les normes de gènere establertes per la societat. El coordinador del projecte, Josan Langarita, va explicar que se centra en cinc «esferes de la vida» dels menors i no només en l'educativa -l'àmbit on s'ha posat el focus per combatre aquesta problemàtica-, ja que també incorpora els mitjans de comunicació, la salut, la família i l'espai públic.

A banda de la recerca, també es farà un treball amb més d'un centenar de joves dels països que hi participen a partir de tallers per «sensibilitzar i conèixer els seus dubtes», a més de construir continguts per poder donar respostes. Aquest material quedarà recollit en una aplicació mòbil interactiva, amb format de preguntes freqüents, per a infants i adolescents. Els tallers, però, no es podran fer a Hongria ni a Lituània, on el reglament estatal prohibeix parlar d'aquests temes amb els menors.

Altres accions previstes són l'elaboració d'un manual per a professionals que treballen amb joves, traduït a les diferents llengües implicades; una cinquantena de formacions per a professionals -es preveu formar més de 1.100 persones- per augmentar les seves habilitats i les competències, i un curs en línia d'accés lliure i gratuït.

Conscienciar la població

Josan Langarita també va destacar que la transferència de coneixements serà molt important i que, per tant, també contribuirà a «conscienciar la població» d'unes violències que són «inacceptables» i que atempten contra «la dignitat humana».

Per la seva banda, la vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la Universitat de Girona, Maria Pla, va afirmar que aquest projecte, centrat en un col·lectiu especialment vulnerable, tindrà un «impacte social molt gran».