L'hospital Trueta de Girona comptarà a partir de l'any que ve amb un Equip Funcional d'Experts en abusos sexuals format per professionals de diferents disciplines: pediatria i treball social de l'Institut Català de la Salut (ICS), i psicologia i psiquiatria de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), a més de suport en infermeria pediàtrica i d'un administratiu.

Aquest equip s'ha creat des del Departament de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies a través d'un nou protocol d'actuació de maltractaments a la infància i l'adolescència en l'àmbit de la salut, que actualitza el que estava vigent des de 2008. Amb aquest nou document, es fomentarà la creació d'equips d'experts que posin en pràctica les noves mesures de prevenció, detecció precoç, atenció integral i rehabilitació d'infants i adolescents afectats, tot incident sobre les situacions de risc. Un d'aquests equips és el que s'ubicarà al Trueta i s'encarregarà de fer el diagnòstic sanitari i el tractament inicial del pacient. «És important que en els casos de maltractaments greus i abusos sexuals hi hagi un seguiment coordinat entre tots els experts de les diverses disciplines per tal que el pacient sigui atès amb la màxima rapidesa i així el seu patiment no s'allargui innecessàriament», explica Xavier Duran, pediatre de l' Equip d'Atenció Primària (EAP) de Can Gibert del Pla a Girona i membre del grup de treball d'elaboració del protocol, qui assegura que aquest és un dels «objectius forts» del nou document. Duran explica que actualment només hi ha equips d'experts en aquest protocol a l'hospital Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i «Can Ruti» i està previst que a partir de l'any que ve la mesura s'expandeixi a totes les regions sanitàries.

Incís a l'atenció primària

El nou equip del Trueta també tindrà la funció d'assessorar els professionals de primària i dels hospitals comarcals. «Una de les novetats més importants del nou protocol és incidir en la prevenció i la detecció des dels centres d'atenció primària i dels serveis de salut mental, àmbits en què el tracte amb els pacients és més proper i des d'on es pot promocionar el bon tracte als infants», explica Xavier Duran. Per això, es dotarà els professionals d'atenció primària d'eines per ajudar a evitar les situacions de maltractament i a detectar aquelles que no ho són, a més de reduir la interpretació subjectiva. «Ens trobem amb moltes situacions diferents com ara negligències per part dels pares, maltractaments emocionals, i d'altres conflictes que cal detectar des de la sanitat bàsica; per això cal disposar d'eines actualitzades a més de coordinar-nos amb professionals d'altres sectors com l'educatiu per tal de dur a terme una bona prevenció i detecció precoç», matisa Duran.

Maltractament prenatal

El protocol dedica un apartat específic per al maltractament prenatal, el que té lloc quan no s'ofereix al fetus totes les atencions que li calen, com per exemple quan una gestant no té bons hàbits alimentaris, consumeix substàncies tòxiques o està en situació de vulnerabilitat o maltractament. «Cal incidir en la prevenció i advertir les mares gestants dels factors de risc, així com acompanyar-les en tot el procés», explica Duran, qui posa en valor el nou protocol per detectar casos a temps «abans que el problema és faci gran».