L'hospital d'Olot ha augmentat l'activitat en els domicilis i en els ambulatoris. L'atenció a la cronicitat, en l'àmbit de les cures pal·liatives, n'és un exemple. Segons dades fetes públiques per l'hospital, mentre el nombre de pacients ingressats a cures pal·liatives ha disminuït un 16,76%, els pacients atesos al Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) han pujat un 18,11%.

Les cures pal·liatives tenen l'objectiu de prevenir i alleugerir el patiment dels malalts de càncer L'atenció d'aquests pacients amb malalties cròniques o en la fase final de la vida millora quan segueixen el tractament al seu domicili.

L'augment de les visites a les cases ha suposat una reducció dels internaments i les atencions a l'hospital. El 2018 els professionals de l'hospital van fer 4.936 visites a domicili, mentre que el 2017 n'havien fet 4.466. L'augment del 2018 respecte al 2017 va ser del 10, 52%.

La tendència també s'observa a l'atenció primària, on el 2017 van fer 32.805 consultes i el 2018 en van fer 31.884, un 2,81% menys.

L'activitat quirúrgica sense ingrés també ha pujat. Els beneficis i oportunitats que aquest tipus de cirurgia ambulatòria aporta tant als pacients com al mateix sistema sanitari fan que sigui una tendència en auge a la majoria de centres.

Així doncs, el 2018 van fer 4.113 intervencions quirúrgiques sense ingrés, un 3,21% més que l'any anterior (3.985), i 1.512 intervencions quirúrgiques amb ingrés, un 1,37% menys que el 2017 (1.533).

El 2018 també van posar en marxa el sistema d'avisos per SMS amb l'objectiu de millorar i fer més fluïda la comunicació amb els usuaris i pacients, i que ja ha donat els seus fruits amb una reducció considerable de l'absentisme a consultes externes. Aquesta accessibilitat també s'ha mostrat amb els «blíster salut». Es tracta dels vídeos explicatius sobre com els usuaris s'han de preparar per fer-se proves ells mateixos.