El Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de «la Caixa» compleix els primers deu anys de trajectòria havent atès a la província de Girona 2.176 persones al final de la seva vida i 3.282 familiars. A escala global, el programa, emmarcat dins l'Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut, s'implementa a través d'una xarxa d'equips d'atenció psicosocial (EAPs) distribuïts per tot l'Estat, i proporciona a les persones malaltes i als seus familiars una atenció propera i personalitzada que complementa la tasca que les unitats de cures pal·liatives fan en hospitals i domicilis. La finalitat del programa és assolir una atenció integral basada en el suport emocional, social i espiritual a la persona malalta i als seus familiars, i també en l'atenció al dol, el suport a professionals de cures pal·liatives i l'acompanyament a càrrec de més de 1.000 voluntaris.

A Catalunya, el Programa l'implementen EAPs que pertanyen a vuit entitats socials i que actuen en 33 hospitals i centres sociosanitaris i en 42 equips d'atenció domiciliària. Un dels EAPs pertany a Mutuam Girona i actua a l'Hospital Universitari Josep Trueta, Hospital Sociosanitari Mutuam, Centre Sociosanitari La República, Hospital Santa Caterina, i a dos equips de suport domiciliari. La primera avaluació científica del programa conclou que l'atenció psicosocial que s'hi ofereix respon a les necessitats de les persones malaltes ateses i que milloren en el 90 % els símptomes en l'àmbit anímic i psicològic. L'estudi estableix que el 92 % de les persones malaltes qualifiquen d'excel·lent o molt bona l'atenció rebuda, i que prop del 90 % asseguren que han pogut resoldre temes pendents -la majoria vinculats a la comunicació i la relació amb la família i l'entorn- gràcies a aquest suport. El Consell d'Europa va publicar un informe de cures pal·liatives que el reconeix.