L'Hospital Josep Trueta de Girona va atendre 51 Hospital Josep Truetanadons prematurs durant el 2018. Durant l'any passat, la Unitat de Neonatologia va tenir cura de 337 nadons, la meitat dels quals ingressats a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) i la majoria per néixer de forma prematura. Malgrat la davallada de la natalitat, el nombre de nadons prematurs extrems s'ha mantingut. El Trueta és el centre de referència de la regió sanitària de Girona quan hi ha parts de risc, nadons de baix pes o amb problemàtiques complexes. Pel que fa al servei d'atenció psicològica, l'any passat es van atendre 73 famílies amb nadons ingressats a la UCIN, en la majoria dels casos per ser prematurs o molt prematurs.

Des de la Unitat de Neonatologia del Trueta s'està impulsant un model assistencial que promou la "visió holística" de l'infant i la família, el treball en equip, la individualització de les cures i la inclusió de la família, el treball en xarxa i la continuïtat assistencial a l'alta.

Durant el 2018 es va potenciar el Programa d'atenció domiciliària, en el qual es van incloure 29 nadons. Aquest programa pretén incrementar les competències de les famílies en la cura dels seus fills. En determinats casos, s'avança el trasllat del nadó al seu domicili perquè pugui ser cuidat directament pels seus pares durant les 24 hores del dia i amb l'assessorament i les visites periòdiques d'una infermera. En la major part dels casos, una metgessa neonatòloga s'encarrega de donar l'alta a l'infant al mateix domicili.

A la unitat també tenen implantada una consulta de seguiment dels nadons de risc amb dos objectius. D'una banda, prevenir i detectar problemes que puguin sorgir durant el desenvolupament de la criatura i reforçar la seguretat de les famílies i, de l'altra, recollir informació sobre l'evolució postnatal dels nadons de risc. Aquest seguiment es fa durant els tres primers anys de vida de l'infant. Durant el 2018, aquesta consulta va fer 103 primeres visites i 244 visites successives.

Una altra dada destacada del balanç és que millora la taxa de supervivència de nadons. Tot i que la taxa de mortalitat continua produint-se sobretot en els casos de major prematuritat, aquesta es va reduint amb els anys. El 2018, la mortalitat en grans prematurs va ser del 7,8%.

L'acompanyament a les famílies

L'atenció psicològica de la família del nadó és també una peça important en l'atenció que s'ofereix des del Trueta. Així, hi ha el Projecte Germans en què els germans dels nadons ingressats a la UCIN aprenen per què estarà en una incubadora o què és una sonda nasogàstrica amb l'ajuda d'una infermera, la psicòloga i amb el suport dels pallassos d'hospital. Aquest acompanyament està pensat per reduir l'estrès i ajudar a gestionar millorar el moment de l'hospitalització del nounat. Des de fa anys, a més, el Trueta té un servei de suport psicològic per a les famílies de nounats ingressats a la UCIN, ja sigui per ser prematurs, haver patit asfíxia en el moment del part, haver nascut amb alguna malformació o qualsevol complicació o patologia durant els primers mesos de vida.

Durant el 2018, han rebut suport psicològic de manera continuada un total de 73 famílies amb nadons ingressats a la UCIN, en la majoria dels casos, per ser prematurs o molt prematurs. La psicòloga acompanya els pares en totes les situacions que comporta la prematuritat: la incertesa de la supervivència, la preocupació per les possibles lesions o seqüeles en el seu desenvolupament o possibles intervencions quirúrgiques, entre d'altres.

Moltes d'aquestes famílies també han participat en el grup de suport, que es fa un dia a la setmana conduït per la psicòloga, en el qual pares i mares de nadons ingressats comparteixen emocions, dubtes o, simplement, busquen comprensió.

Durant el 2018 també s'ha incorporat el treballador social a l'equip de Neonatologia de manera estable. Aquest fet permet detectar millor situacions familiars susceptibles d'atenció social. Durant el 2018, el treballador social ha atès 149 famílies, en la major part de casos pel risc associat a la prematuritat i a la situació d'ingrés prolongat (cal tenir present que a la UCIN els ingressos es poden allargar fins a 3 i 4 mesos).

Dia Internacional

Ahir diumenge, 17 de novembre, es va celebrar el Dia Internacional del Nen Prematur, ahir l'Hospital Trueta va ser l'escenari dels actes de commemoració organitzats per l'Associació de Prematurs de Girona, en col·laboració amb el servei de Neonatologia de l'Hospital.

Entre les activitats, es van fer tallers de maquillatge, una xocolatada i es van escoltar narracions de contes així com una xerrada de la neonatòloga Esther Jiménez. L'acte va acabar amb un concert a càrrec del grup L'Empordanet i amb un llançament de globus liles, el color que identifica la prematuritat.