La Diputació de Girona ha tornat a convocar el concurs per escollir el director general del Patronat de Turisme de la Costa Brava; una plaça que està vacant des del 2 de setembre de 2018, quan l'anterior director, Ramon Ramos, va deixar l'ens per anar a treballar com a cap de gabinet de Pere Vila a la delegació del Govern. La Diputació ja va convocar un primer concurs a principis d'aquest 2019, però va quedar desert. Per això, la coordinació de l'ens ha anat en els darrers mesos a càrrec de l'equip polític: el president de l'ens, que és el president de la Diputació, Miquel Noguer, i els tres vicepresidents: l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat; el portaveu de JxCat a Figueres, Jordi Masquef, i Enric Dotras, representant de les cambres de comerç. Ahir, però, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar l'anunci de la nova convocatòria del concurs, que manté el sou de 72.000 euros per al futur director (Ramos en cobrava 84.000 i va rebre dures crítiques de la CUP, que ho considerava una xifra massa elevada).

Ramos va abandonar la presidència del Patronat de Turisme el setembre de 2018, quan va convertir-se en el cap de gabinet de Pere Vila, que feia un parell de mesos que havia abandonat la presidència de la Diputació per assumir el càrrec de delegat de la Generalitat a Girona. El nomenament de Ramos al Patronat havia estat discutit, ja que es va fer «a dit» l'any 2011, i dos anys després, el 2013, va entrar en vigor la llei ARSAL, que obliga les administracions públiques a seleccionar els seus càrrecs directius en base a criteris de «professionalitat i experiència». La CUP va criticar que a partir de 2013 no es convoqués el concurs de direcció, però el govern de la Diputació sempre va defensar que no era necessari perquè el nomenament de Ramos havia estat previ a l'entrada en vigor de la llei ARSAL.

El cas és, però, que quan Ramos va plegar, el setembre de 2018, la Diputació es va veure obligada a complir amb la nova llei i va haver de convocar concurs. I així ho va fer l'ens provincial, que va convocar-lo a principis de 2019. A l'estiu, tanmateix, es va fer públic que el concurs havia quedat desert, de manera que s'ha hagut de fer una nova convocatòria d'urgència per tal de cobrir la vacant.

Entre la primera i la segona convocatòria del concurs hi ha alguns canvis, tot i que substancialment la feina i els requisits són molt similars. En primer lloc, el nom que es dona a la plaça ara és de «director general de l'organisme», mentre que anteriorment s'havia anomenat «director-gerent». Un altre canvi substancial són els requisits d'idiomes: en el concurs convocat a principis d'any es demanava un nivell de C de català i no es requeria cap titulació en altres llengües, malgrat que s'advertia que es podrien fer proves d'anglès o d'altres idiomes si es considerava adient. En la nova convocatòria, en canvi, sí que es requereix específicament que els candidats puguin acreditar com a mínim un nivell B2 en llengua anglesa i francesa, a banda del C1 de català.

A banda d'això, els interessats que vulguin accedir al càrrec han de ser funcionaris de carrera o personal en règim laboral fix de qualsevol administració pública, o bé ser titulats superiors i amb més de cinc anys d'experiència en l'exercici de competències i funcions similars. En cas de ser funcionaris, cal que siguin del grup A1.

Un cop publicada la convocatòria al DOGC, els candidats tenen vint dies naturals per presentar les seves sol·licituds. Un cop finalitzar el termini, s'aprovarà la llista d'aspirants admesos i exclosos, i llavors hi haurà un grup d'experts que seleccionarà tres candidats per presentar-los al Consell d'Administració del Patronat de Turisme, que serà qui haurà d'escollir el més adient. L'objectiu de la Diputació és poder resoldre el concurs al més aviat possible.