Les pernoctacions hoteleres de viatgers espanyols van disminuir a l'octubre un 16,8% en taxa interanual a les comarques de Girona, després dels aldarulls que s'estan produint a Catalunya des de mitjans d'aquest mes arran de la sentència del procés. Al global de la comunitat autònoma, el descens és d'un 10,3%, amb 116.000 turistes menys, respecte a l'octubre de 2018.

Pel que fa a la resta de províncies, Barcelona ha patit una baixada del 3,86%, Tarragona d'un 18,47% i Lleida d'un 6,09%, el que indica que la reducció de pernoctacions s'ha produit arreu del territori català. No obstant això, les nits d'hotel de turistes estrangers van créixer a Catalunya un 4% (150.891 més), registrant-se en total un repunt del 0,7% (gairebé 35.000 més), segons les dades que publica aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les pernoctacions hoteleres a Espanya van disminuir un 2% a l'octubre, fins a 30,5 milions, després d'una caiguda del 5,6% en les realitzades per residents i del 0,5% en les de turistes internacionals. Malgrat aquesta caiguda, la tercera en un any, després de les del març i setembre, les pernoctacions es mantenen a l'alça en l'acumulat dels deu primers mesos de l'any, amb un increment del 0,9%.

Canàries i Balears, les dues comunitats més afectades per la fallida de Thomas Cook, van patir caigudes en les pernoctacions estrangeres del 8% i del 2,5%, respectivament, malgrat aquesta dada van ser les principals destinacions elegides per aquests viatgers a l'octubre, amb un 25,3% i del 23,2% del total, cadascuna.

Catalunya es va situar en tercer lloc pel que fa a les pernoctacions internacionals, amb una quota del 17,9%, i va ser la tercera destinació dels residents a Espanya -malgrat la forta caiguda de les seves estades hoteleres-, en concentrar un 11,5 % del total. Les dues comunitats amb més demanda nacional van ser Andalusia i la Comunitat Valenciana, amb quotes del 18% i del 12,5% cadascuna, que, no obstant això, també van llançar decreixements, del 9,4% i del 2,8%, respectivament.

A l'octubre, es va aconseguir una ocupació mitjana en hotels a Espanya del 56,6%, fet que suposa un descens del 2,3%, mentre que l'estada mitjana va baixar un 3,6%, situant-se en 3,1 nits per viatger.

Canàries va presentar el major grau d'ocupació (71,9%), seguida de la Comunitat de Madrid (65,3%), Balears (62,7%), el País Valencià (60,1%) i Catalunya (58,8 %), situant-se les cinc per sobre de la mitjana nacional.

Els viatgers procedents del Regne Unit i Alemanya van concentrar el 26,1% i el 21,6% de les pernoctacions estrangeres, respectivament.