El pressupost de la Diputació de Girona per l'any 2020 serà de 149,6 milions d'euros, una xifra un 6% superior a la d'aquest 2019, malgrat que, tal com ha advertit el president, Miquel Noguer (JxCat), la incertesa política del Govern de l'Estat i el fet que els pressupostos estatals estiguin prorrogats els perjudica, perquè no tenen la seguretat absoluta de quina serà l'aportació definitiva. Per això, l'increment es destinarà, sobretot, al fons de contingència i al creixement vegetatiu de la plantilla. Tot i això, Noguer ha assenyalat que han prioritzat un cop més el suport als ajuntaments i les línies d'ajuts en matèries socials i d'habitatge, així com la lluita contra el canvi climàtic. Per la seva banda, el vicepresident de l'ens, Pau Presas, ha explicat que la corporació ha potenciat cinc grans línies: transparència, assistència als municipis, acció social i medi ambient; cultura, esports i educació i finalment desenvolupament econòmic. El pressupost s'ha d'aprovar en un ple que es farà avui.

Aquest és el primer pressupost que JxCat i ERC elaboren junts després de l'acord al qual van arribar el passat mes de juliol. La gran majoria dels diners es destinaran a la mateixa corporació (141,8 milions), dins de la qual el departament de Presidència s'emportarà el major percentatge (un 29% del pressupost, que suposen 41,7 milions).

Noguer ha especificat, però, que aquesta partida inclou també el pressupost de Dipsalut (14 milions d'euros) i del Xaloc (9 milions). Un 25% se n'anirà a l'àrea d'Hisenda, administració, promoció econòmica i cooperació local (35,8 milions); un 24% a l'àera de Territori i Sostenibilitat (34 milions), un 17% serà per a Cultura, noves tecnologies, esports i educació (23,9 milions) i, finalment, un 5% serà per al fons de contingència (6,3 milions).

Pel que fa als capítols, la majoria del pressupost (un 57%) es destinarà a subvencions i transferències a ens locals, mentre que un 14% correspondrà a la partida de personal i un 14% es destinarà a inversions reals. Un 10% servirà per pagar béns i serveis i finalment un 5% estarà dedicat a les despeses financeres i el fons de contingència. El fons de cooperació econòmica i local -és a dir, les aportacions a les administracions locals- ascendirà a uns 25 milions d'euros: vint per a municipis i cinc per a consells comarcals.

En relació amb les línies de subvencions, el pla de monuments s'emportarà 1,25 milions, i a continuació hi haurà les subvencions per als projectes d'especialització i competitivitat territorial (1,15 milions), el programa Pla a l'acció (1.08 milions), els ajuts en matèria d'habitatge (1,05 milions), el Pla de Biblioteques (750.000 euros) i els equipaments esportius (640.000 euros). Tant Noguer com Presas han posat èmfasi en l'increment de la partida destinada a fomentar les polítiques d'habitatge; una de les àrees en les quals els ajuntaments reben cada cop més peticions. També es farà un pla de xoc contra la pobresa energètica.

En matèria d'inversions, la xarxa viària (5,6 milions d'euros) i les vies verdes (4,86 milions) s'emportaran les majors partides, tot i que també se'n destinaran a canviar l'enllumenat públic per millorar-ne l'eficiència energètica (1,7 milions), canalització de la fibra òptica (1,1 milions) i calderes i xarxes de calor, en alguns casos amb ajuts europeus Feder.