El trajecte entre Barcelona i Girona concentra cada dia 99.000 viatgers en tots els models de transport (carretera, aeri, marítim i ferrocarril), i se situa en segona posició en viatges interprovincials de curta distància després del recorregut Madrid-Toledo, que en registra 108.000 al dia. Es tracta d'una de les dades destacades que es desprenen d'un estudi pioner del Ministeri de Foment que ha realitzat mitjançant tecnologia big data i que ha recollit informació de viatges interprovincials realitzats amb dades de juliol i octubre de 2017.

Pel que fa als viatges interprovincials de curta distància, les dues capitals catalanes concentren un gruix important de trànsit respecte del volum total de l'Estat. Girona és la primera destinació dels viatgers que surten de Barcelona per davant de Tarragona i a molta diferència de Lleida. Ocorre el mateix a la inversa i en el mateix ordre.

Si es desgrana per mesos, el juliol ha registrat més de 100.000 sortides en un dilluns des de la província de Girona que en gran part (més de 92.0000) han tingut com a destinació Barcelona. A l'octubre, l'impacte de viatgers que va generar Girona (més de 66.000) van anar a parar pràcticament en la seva totalitat a Barcelona (més de 55.000), i el van seguir Tarragona (2.900) i Lleida (més de 2.000). A la inversa, dels 174.000 viatgers que van sortir de Barcelona, més de 44.000 van tenir de destinació Girona, i 42.000 Tarragona.

Els resultats de l'estudi fan palès el que ja ocorre en el tren d'alta velocitat pel que fa al volum de viatgers, que no deixa de créixer des que va inaugurar-se l'any 2013 i va situar l'any passat la línia Girona-Barcelona com una de les més utilitzades de tot l'Estat amb prop de dos milions de passatgers anuals. L'estudi inclou totes les franges horàries i no discrimina el motiu del viatge ni la freqüència.

A escala general, constata una altra dada ja esperada i és que les províncies amb més tràfec són Madrid i Barcelona, amb un volum mitjà un dilluns d'octubre de més de 500.000 viatges i quasi 700.000 el juliol. Per la seva banda, Barcelona concentra una relació de viatges diaris amb la resta de províncies de l'Estat de 365.000 viatges a l'hivern i de 522.000 a l'estiu.

Cada dia es realitzen entre 2,4 i 4,2 milions de viatges interprovincials de més de 50 quilòmetres de recorregut. Durant l'hivern les xifres es situen al voltant dels 2,3 milions mentre que el juliol augmenta fins als 3,4 al dia, amb puntes a l'agost de més de 4 milions.

Estudi realitzat amb «big data»

L'informe, anomenat «Estudi de la Mobilitat Interprovincial de Viatgers aplicant la Tecnologia Big Data» ha estat realitzat al llarg de l'any passat utilitzant xifres del 2017. Ha estat realitzat per l'Observatori del Transport i la Logística d'Espanya, que depèn del Ministeri de Foment i s'ha fet per primera vegada utilitzant big data en comptes d'enquestes directes. Per recollir les dades s'ha utilitzat com a principal font de dades anònimes dels registres de les antenes de telefonia mòbil, per la qual cosa el Ministeri assegura que s'ha complert en tot moment totes les normatives vigents de protecció de dades.