De les nou regions que divideixen els òrgans judicials de la província, els jutjats de la ciutat de Girona són els únics que resolen més casos dels que ingressen. Les últimes dades trimestrals que facilita el Consell General del Poder Judicial respecte de l'activitat dels jutjats fan palès que del juliol fins al setembre els 12 jutjats que conformen la zona de Girona han ingressat uns 5.600 assumptes, un 4% menys que el mateix trimestre de l'any passat, i n'ha resolt 5.712, un xic per sobre del que ha registrat tot i resoldre'n un 2% menys. A més n'ha deixat pendents a tràmit 5.500, un 9% menys.

És una de les úniques zones que milloren resultats respecte del mateix període de 2018 i aquest trimestre s'ha situat com l'única que té una taxa de resolució d'assumptes positiva.

Els jutjats de Ripoll són els únics que s'hi acosten després de millorar els seus resultats respecte de l'any passat, amb els mateixos assumptes ingressats (335) però un 24% més de resolts.

En canvi, la resta de jutjats de la província no tenen la mateixa sort. Els 4 jutjats de Puigcerdà han capgirat la tendència positiva de resolució que duien l'any passat i han passat de resoldre'n 480 a 330, un 30% menys que no han pogut compensar amb un 10% menys d'ingressos.

A només un trimestre d'acabar l'any, els jutjats de Figueres, que són els que reben més casos de la província, han millorat lleugerament els seus nivells de congestió respecte del mateix període, però no aconsegueixen treure's de sobre el gran gruix d'assumptes pendents que els impedeix resoldre més del que ingressen. Precisament, al tancament del setembre aquests jutjats van deixar pendents més de 8.600 casos tenint en compte que en van ingressar més de 4.500. Això es deu al fet que a l'inici del període ja n'hi havia més de 8.200 de pendents a tràmit.

Blanes, que és un dels jutjats més potents de la demarcació, també empitjora resultats i de fet és un dels que té més congestió, és a dir, que resol menys i deixa més casos pendents. Amb un total de 12 òrgans, a final de trimestre ha tancat amb més de 6.000 casos pendents i n'ha resolt poc més de 2.300. Els jutjats civils són els més afectats amb un 14% més de congestió i fins a un 21% més de casos pendents.

Pel que fa als jutjats de Santa Coloma de Farners, mantenen unes xifres bastant semblants a les del tercer trimestre del 2018, però la tendència de resolució empitjora lleugerament, ja que se n'han enllestit un 1,8% menys, equivalents a 1.373, mentre que n'han ingressat prop 1.710, un 10% més. N'han quedat pendents a tràmit més de 3.000.

Els òrgans judicials d'Olot han ingressat 864 assumptes, un 9,8% més, i també n'han resolt més, 764, és a dir, un 9% més. Al final del període van deixar pendents més de 1.400 casos, més d'un 16% més.

La Bisbal d'Empordà manté més o menys la mateixa entrada i sortida d'assumptes, els primers situats al voltant de 1.700 contra els 1.500 resolts, amb més ingressos que el mateix període del 2018 però amb un 15% més de pendents a tràmit a final del trimestre.

Sant Feliu de Guíxols ha ingressat més 1.300 d'assumptes i n'ha resolt prop d'un miler. Es dona la circumstància que la jurisdicció civil ha patit especialment l'augment d'assumptes, d'un 6%, que s'ha sumat a una congestió de més del 50% que ha tancat amb el 70% dels casos pendents de resoldre. Per contra, la congestió ha disminuït un 12% a la jurisdicció penal, amb un 31% més de casos resolts, en total 579.

Més de 20.000 ingressos

Al conjunt de la província les xifres també demostren l'augment d'assumptes i de les taxes de resolució i de congestió. En total se n'han registrat 22.370, un 7% més, i prop de 40.000 han quedat pendents al final del trimestre, una xifra un 4,6% més alta respecte del mateix període del 2018. D'aquests se n'han resolt uns 20.000, un 6,5% més, però encara per sota dels ingressats. D'aquests, més de 10 mil es corresponen a interlocutòries, 4.600 a sentències i uns 4.500 a decrets. Al tancament de trimestre han quedat a tràmit més de 45.000 sentències.

La demarcació de Girona compta amb un total de 108 òrgans judicials.