Investigadors del Grup de recerca en ecologia aquàtica continental (GRECO) de la Universitat de Girona han actualitzat la llista d'espècies animals que s'han anat introduint i s'han establert a les aigües continentals de la península Ibèrica. Amb aquest treball, els científics han identificat 125 varietats diferents, 27 de les quals no s'havien recollit en revisions interiors, cosa que representa un augment del 30%.

L'actualització d'aquesta llista hauria de facilitar la gestió ambiental; per exemple, prevenint que s'introdueixin a zones noves o afavorint la detecció i l'erradicació primerenca d'aquestes espècies. Moltes d'elles estan incloses en el Catàleg nacional d'espècies invasores o la Llista d'espècies introduïdes invasores de preocupació comunitària, de manera que la seva tinença, transport i comerç estan prohibits.

L'investigador postdoctoral Rafael Muñoz Mas i el catedràtic d'Ecologia Emili García-Berthou, tots dos membres de l'Institut d'ecologia aquàtica de la UdG, són els autors de l'estudi que s'acaba de publicat a la revista especialitzada Science of Total Environment.

Del cargol poma al mosquit tigre

Els científics també han analitzat diverses característiques de les espècies introduïdes, com l'origen, el grup taxonòmic al qual pertanyen, el vector d'introducció i hàbitat colonitzat, així com diferències temporals en les taxes d'introducció. Els experts apunten que els resultats indiquen que hi ha marcades relacions entre aquests trets i que, per tant, la gestió ambiental de cada grup taxonòmic hauria de ser molt diferent.

L'article destaca que algunes de les espècies invasores que han arribat els últims anys són el cargol poma ( Pomacea maculata), espècie sud-americana que des del 2009 ha envaït part del delta i el tram baix del riu Ebre, s'ha detectat al Baix Empordà i té el risc de colonitzar moltes altres zones d'Europa, i el mosquit tigre ( Aedes albopictus), d'origen asiàtic i potencial vector de malalties, que s'ha instal·lat sobretot a la zona mediterrània des del 2004. També han arribat la nàiada asiàtica ( Sinanodonta woodiana), que està en expansió i a Catalunya amenaça els mol·luscs natius des de 2006, i el peix Leuciscus aspius, de la família dels ciprínids, detectat per primer cop a l'embassament de Boadella només fa dos anys.

Habitualment, l'administració va ser la primera a alliberar al medi peixos i decàpodes -crustacis- i ara es fa de manera il·legal o per escapaments accidentals. La resta d'invertebrats s'han introduït sobretot a través de les aigües de llast -usades en navegació per procurar estabilitat als vaixells- o per contaminació en traslladar altres animals d'interès comercial.