Inspecció de Treball ha enviat a Ryanair en què alerta que les noves condicions que la companyia pretén fer signar a una part de la plantilla de Girona «incompleixen la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals espanyola».

Després d'una inspecció a l'aeroport de Vilobí d'Onyar, de la compareixença d'una representant de l'empresa i de l'anàlisi del model de contracte, l'organisme públic conclou que diverses clàusules són «contràries» a la legislació.

«Treballador gairebé itinerant»

En concret, pel que fa a les funcions, Treball considera que el marge de discrecionalitat que es vol atribuir a la companyia «supera els límits permesos» per llei. També les que fan referència a la ubicació i la mobilitat perquè «pretenen instaurar la figura d'un treballador gairebé itinerant». D'altra banda, tampoc veu ajustada a dret la previsió de les retribucions, «amb un salari garantit que queda per sota del mínim interprofessional vigent».

L'organisme també conclou que el fet de no concretar els complements retributius als que el treballador pot tenir dret fan «impossible» conèixer la retribució real i si aquesta s'ajusta, «com a mínim, al terra salarial legalment previst, incomplint, per tant, també les obligacions d'informació sobre el contingut concret del contracte».

La Inspecció de Treball també veu contrària a la normativa la mesura que pretén imposar l'empresa de poder modificar «unilateralment» el període previst, «quan això s'ha de portar a terme de mutu acord i, en cas de desavinences, a través d'un procediment amb garanties».

L'ens també conclou que no es respecten les previsions en matèria de salut laboral perquè l'aerolínia pretén obligar els treballadors a realitzar exàmens mèdics en qualsevol moment i els pot rellevar en funció dels resultats.

D'altra banda, Inspecció alerta que «s'imposa l'exclusivitat laboral sense complir les condicions que la normativa laboral demana perquè aquesta sigui vàlida». «Un extrem que, a més de contravenir les lleis, genera indefensió als treballadors sobre el contingut dels seus drets i obligacions».

Sancions elevades

L'advertiment que s'ha enviat a Ryanair informa l'empresa que aquestes clàusules, segons la Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social, suposarien «incompliments tipificats com a greus o molt greus en matèria laboral i de prevenció, i comportarien la imposició d'importants sancions».

En aquest sentit, Treball espera que la companyia aèria de baix cost «revisi» la seva actuació i la «recondueixi». En cas contrari, assegura que actuarà «amb tota la contundència que requereix l'activitat que no respecte els drets laborals més elementals».

Des de la Inspecció de Treball recorden, també, que ja han sancionat la companyia anteriorment per vulneració del dret de vaga.

Inspecció de Treball ja va anunciar fa dues setmanes que obria una investigació d'ofici per comprovar si l'empresa ha vulnerat els drets laborals de la plantilla.

L'advertiment va arribar l'endemà que el sindicat USOC tornés a denunciar Ryanair a Treball no perquè no ha donat d'alta els treballadors a la Seguretat Social tal com es va comprometre a fer a principi d'aquest any.

Segons els representants dels treballadors, això suposa un incompliment de «la normativa bàsica que regula els treballadors d'una empresa que realitza una activitat econòmica en territori espanyol». Això comporta que tots els treballadors que s'acomiadin el 31 de desembre per no haver signat el canvi de contracte a la base de Girona «no cobraran les prestació d'atur».