24 de desembre de 2019
24.12.2019
Diari de Girona

Treball adverteix a Ryanair que les noves condicions de la plantilla de Girona incompleixen la normativa

La Generalitat considera que són incompliments dels drets dels treballadors tipificats com a greus o molt greus respecte a qüestions com el salari, les vacances o temes de salut laboral

24.12.2019 | 10:21
Una imatge d'arxiu d'un avió de Ryanair

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet un advertiment a la companyia Ryanair, a través de la Inspecció de Treball de Catalunya, que diverses clàusules dels nous contractes fixos-discontinus que pretén fer signar a una part de la plantilla incompleixen la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals espanyola.  Treball espera que Ryanair revisi la seva actuació amb els treballadors a Girona.

Després d'una visita d'inspecció a l'aeroport de Girona, de la compareixença d'una representant de l'empresa i de l'anàlisi d'un model de contracte, la Inspecció de Treball conclou que les següents clàusules són contràries a la nostra legislació.

En concret, pel que fa a funcions, el marge de discrecionalitat que es vol atribuir l'empresa supera els límits permesos per la legislació laboral. Així mateix, les clàusules d'ubicació i mobilitat, que pretenen instaurar la figura d'un treballador gairebé itinerant, supera també la legislació, apunta la Generalitat, que exigeix que la mobilitat estigui emparada per unes causes i procediments.

Sota el salari mínim interprofessional

També es considera no ajustada a dret la previsió respecte a retribucions, amb un salari garantit que queda per sota del salari mínim interprofessional vigent.

El fet de no concretar-se tampoc els complements retributius als que el treballador pot tenir dret fan impossible conèixer la retribució real i si aquesta s'ajusta, com a mínim, al terra salarial legalment previst, incomplint per tant també les obligacions d'informació sobre el contingut concret del contracte de treball.

Vacances, contràries a normativa

Pel que fa a vacances, la previsió que pretén imposar l'empresa de poder modificar unilateralment el període de previst, quan això s'ha de portar a terme de mutu acord, i en cas de desavinences a través d'un procediment amb garanties, és també contrari a la normativa.

Exàmens mèdics en qualsevol moment

Tampoc es respecten les previsions en matèria de salut laboral i, especialment, en allò referit als resultats dels exàmens mèdics, atès que l'empresa pretén obligar els treballadors a realitzar exàmens mèdics en qualsevol moment i ser rellevat després dels resultats.

D'altra banda, s'imposa l'exclusivitat laboral als treballadors sense complir les condicions que la normativa laboral demana perquè aquesta sigui vàlida, extrem que a més de contravenir les lleis genera indefensió als treballadors sobre el contingut dels seus drets i obligacions.

Infraccions greus en matèria laboral

L'advertiment de la Inspecció de Treball també informa l'empresa que aquestes clàusules, segons la llei d'infraccions i sancions de l'ordre social, suposarien incompliments tipificats com a greus o molt greus en matèria laboral i de prevenció de riscos laborals, i per tant, comportarien la imposició d'importants sancions.

A partir d'aquest advertiment d'ahir, Treball espera que Ryanair revisi la seva actuació amb els treballadors a Girona i recondueixi les condicions laborals cap a les previstes legalment, atès que en cas contrari, actuarà amb tota la contundència que requereix l'activitat que no respecta els drets laborals més elementals.

Recordem que la Inspecció de Treball de Catalunya ja ha sancionat anteriorment a Ryanair per vulneració del dret a vaga.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook