El sindicat de pilots SEPLA subratlla que l'informe de la Inspecció de Treball evidencia que Ryanair va «obligar» la plantilla de Girona a signar «contractes il·legals». SEPLA aplaudeix que ara Treball hagi conclòs que les noves condicions dels treballadors «no s'ajusten a la legislació vigent».

En un comunicat, el sindicat de pilots esmenta tot un rosari de «clàusules abusives» que han inclòs els nous contractes (i que també ha recollit l'informe de la Inspecció). Entre d'altres, retallades salarials amb retribucios per sota del Salari Mínim Interprofessional, el fet que Ryanair intentés convertir la plantilla de Girona en «treballadors itinerants» o el fet que la companyia pretengués obligar els treballadors a passar revisions quan ella mateixa ho cregués convenient.

A més, el sindicat recorda que, ja des d'un primer moment, el sindicat va denunciar que l'aerolínia irlandesa de baix cost intentava apartar els sindicats i «deixar-los al marge» de la negociació, amb intenció d'ocasionar «una plena indefensió» als treballadors afectats. «Ryanair va obligar els pilots a signar aquest contractes, aprofitant que els seus representants no coneixien les modificacions, amb l'objectiu de treure rèdit a l'estat de pressió als quals els sotmetia», recull l'escrit.