En un context de clar creixement de l'arribada d'immigrants immigrants a terres gironines, les peticions d'asil van créixer l'any passat almenys un 126 per cent respecte les del 2018, segons dades del Ministeri d'Interior fins al tancament del mes d'octubre passat. D'aquesta forma, en els dos mesos respecte els quals no es disposa de dades, aquest percentatge haurà crescut encara més, la qual cosa ofereix una idea de l'importantíssim augment de les persones que van sol·licitar protecció internacional a la província. Concretament, les peticions d'asil van ser 701 fins a l'octubre de l'any passat, mentre que en tot el 2018 només van ser 309. Cal tenir en compte que el creixement de l'any passat respecte el 2018 va ser del 64,9 per cent al conjunt de l'Estat i del 40,85 per cent a Catalunya. Pel que fa a les concessions d'asil, no hi ha dades sobre el 2019, però el 2018 a tot l'Estat només se'n van resoldre positivament 2.588, el 4,64 per cent, sense que es disposi de dades sobre les concessions per províncies.

Pel que fa a les xifres de 2018 a Girona, el país de procedència de més peticions d'asil va ser Veneçuela, amb 130; seguit d'Hondures, amb 63; Colòmbia, amb 34, i Rússia, amb 32. Es tracta d'una tendència que replica pràcticament la que es va produir al conjunt de l'Estat, on el país amb més peticions va ser, de llarg, Veneçuela, amb 20.053, per davant de Colòmbia (8.818), Síria (2.901) -que no apareix amb tanta força a terres gironines-, Hondures (2.465) i El Salvador (2.312),

Pel que fa al 2019, Girona va ser la vintena província de l'Estat amb més peticions d'asil presentades, i va ser la segona demarcació catalana per darrere de Barcelona (9.952) i per davant de Lleida (480) i Tarragona (202). Les dades per al conjunt de l'Estat relatives a l'any passat no són gaire diferents de les de 2018. Veneçuela continuava sent el país amb més peticions fins al 31 d'octubre, amb 32.307; seguida de nou per Colòmbia, amb 21.727; Hondures, amb 5.285; Nicaragua, que irromp entre els cinc primers estats amb 4.944, i El Salvador, amb 3.941. Per autonomies, les dades del Ministeri d'Interior estableixen que Catalunya va ser la segona on es van presentar més peticions d'asil (11.335), molt per darrere de la Comunitat de Madrid (41.510).