Les dissolucions matrimonials han registrat la caiguda més accentuada dels últims quatre anys a Girona. Durant el tercer trimestre de 2019 se n'han tramitat 356 als jutjats gironins, mentre que entre juliol i setembre de 2016 havien estat 433. Això representa una davallada de prop del 18%.

Les dues fórmules més utilitzades de dissolució són els divorcis i les separacions. En aquests tres mesos, s'han presentat 358 demanades de divorci, la majoria de les quals consensuades (280). Les separacions, en canvi, són un mètode menys utilitzat per les parelles: els jutjats n'han tractat 19 casos, cinc d'elles no consensuades.

Per contra, els jutges no han hagut de lidiar cap cas de nul·litat matrimonial entre juliol i setembre. Durant l'any 2019, només se'n va sol·licitar una i va ser durant el primer trimestre.

Les xifres dels tercers trimestres des de l'any 2016 mostren que durant el de 2019 hi va haver una forta davallada. El període amb més dissolucions va ser el tercer trimestre de l'any 2016, amb 433 casos. Des de llavors, entre juliol i setembre han anat caient les demandes. L'any 2018, per exemple, se'n van presentar 367 als jutjats gironins.

La caiguda de les dissolucions matrimonials és una tendència que s'està començant a donar en els darrers anys a la demarcació. Les raons poden ser diverses, com els efectes de la crisi econòmica i l'alt cost que té separar-se. Per exemple, el 2018 van patir una davallada de l'1,78%. Durant aquell any es van comptabilitzar un total de 1.818 casos, una xifra lleugerament inferior a la de 2017. Així ho determinen les dades proporcionades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que mostren com el tercer trimestre d'aquell va ser el pitjor. Durant el 2018, les dissolucions van començar amb una xifra força elevada, amb 466 casos de gener a març. D'abril a juny, però, van començar a caure i se'n van tractar 429. I durant l'últim trimestre se'n van gestionar 358.

Per partits judicials, els de Girona i Blanes són els que tenen més feina a l'hora de tractar aquesta temàtica. Els jutges han hagut de gestionar 89 demandes de dissolució matrimonial a Girona i 48 a la Selva marítima.

A Espanya, un repunt a l'alça

A Girona, aquest tipus de demanda està vivint una davallada, però en el global d'Espanya hi ha hagut un increment de les sol·licituds de dissolució matrimonial d'un 1,4% respecte a l'any anterior.

Les dades, recollides pel Servei d'Estadística del Consell General de Poder Judicial, mostren com les demandes de separació i divorci de mutu acord van experimentar un augment del 2,8%, mentre que les de separació i divorci no consensuats van disminuir un 0,6 % respecte a les registrades fa un any.

Posant en relació les demandes de dissolució matrimonial de total de l'any amb la població a 1 de gener de 2019, s'observa que el nombre més gran de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants s'ha donat a les illes Balears, on s'han presentat una mitjana de 5,6 demandes. Tot seguit hi ha les illes Canàries, amb una mitjana de 5,5 demandes; Comunitat Valenciana, amb 5,4; Castella-la Manxa, amb 4,9, i Andalusia i Catalunya, totes dues amb 4,8. Tots aquests territoris superen la mitjana estatal, que és de 4,7 per cada 10.000 habitants.