Les principals vies d'entrada de la immigració il·legal a Girona són Portbou i la Jonquera. Són les dues fronteres terrestres per on es detecta més moviment de persones en situació irregular. Un altre sistema és el que utilitzen grups de menors: pujar en el tren regional que va de Barcelona a Portbou per travessar la frontera. El que ha detectat la Policia Nacional són menors d'edat, sobretot desemparats. Pel que fa al perfil de joves que més localitzen en aquesta estació de tren internacional és el d'un marroquí, d'entre 16 i 17 anys, i que vol anar cap a França. Entre els altres mètodes utilitzats per estrangers irregulars hi ha els autocars, com ha passat amb les famílies sirianes els darrers anys, però també hi ha alguna persona més atrevida que prova d'anar amb el Tren d'Alta Velocitat (TAV).