L'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, en l'últim ple va anunciar que acabat l'hivern hi haurà canvis en la senyalització a la urbanització de Font Rubi i al nucli de Camprodon. Va explicar que han consultat amb els veïns de Font Rubi els últims canvis en la senyalització i els veïns no n'estan contents.

Segons ell, vuit mesos des de la instal·lació de l'actual sistema de senyals són suficients per, davant de la continuïtat de les queixes, canviar. Va plantejar que la intenció de l'Ajuntament era fer els canvis abans de finalitzar l'any, però es van trobar amb el fet que l'empresa que treballava per l'Ajuntament en temes de circulació va fer suspensió de pagaments i va aturar part de l'activitat. Va apuntar que ara busquen una empresa que es faci càrrec de la feina.

També va explicar que l'origen del mal funcionament de les pilones és la suspensió de pagaments, la qual ha provocat que l'empresa que les repara no ho vulgui fer. Guitart va explicar que els incidents que van tenir lloc a la carretera de Sant Joan van tenir l'origen en el fet que la gran quantitat de visitants va provocar mals aparcaments.