L'Ajuntament d'Olot ha fet l'aprovació inicial d'un projecte destinat a donar vida a les places petites de la ciutat i millorar-les. L'aprovació va ser feta en una de les últimes juntes de govern i el projecte ha estat redactat per l'equip Un Parell d'Arquitectes.

L'objectiu és millorar aspectes com l'accessibilitat, la mobilitat, el mobiliari, l'equipament esportiu, les fonts i la il·luminació. La idea és reforçar les millores materials amb activitats per a la dinamització de les places.

Les millores contemplades al projecte parteixen de propostes dels veïns i del pressupost participatiu del 2019. Preveuen, entre d'altres, la millora de les places Gil Vidal Forga, plaça del Farrell (Vivendes Garrotxa), jardins dels pisos de la Caixa, jardins del Mossèn Lluís Planella (plaça dels Clavells), plaça Montolivet, parc del Xiprer, plaça Mas Baix.

Per exemple, a la plaça Gil Vidal i Forga preveuen instal·lar-hi una zona de jocs i millorar la seguretat de la plaça. A la plaça del Farcell milloraran els espais verds i hi faran activitats per fomentar l'ús de l'espai. Als jardins dels pisos de la Caixa milloraran el mobiliari urbà, pavimentaran una part de l'espai i crearan espais de jocs i esports. Preveuen posar-hi gronxadors, una porteria, una cistella i un equipament per a la pràctica del tenis taula a l'aire lliure. A la plaça dels Clavells posaran flors i herbes als espais buits, repararan els jocs existents i n'instal·laran de cooperatius.

Segons ha explicat en diferents ocasions l'alcalde, Josep Berga, la intenció de l'Ajuntament és fer inversions als barris per tal de millorar la utilitat dels espais.

L'Ajuntament d'Olot en els últims anys ha efectuat accions de millora de les places i de foment de la seva utilització. Les ha fet sobre la base dels plans integrals de millora del nucli antic i del barri de Sant Miquel. En el cas de Sant Miquel, la plaça centralitza l'activitat dels veïns i és usada per a activitats juvenils. Les places del nucli antic acullen espectacles de dansa i circ i activitats culturals.