L'Ajuntament d'Olot començarà ben aviat la redacció d'un nou pla d'habitatge que tindrà com a objectiu principal aconseguir que el 15% dels habitatges d'Olot siguin públics en el termini de 15 anys. L'objectiu el va marcar el regidor d'Habitatge, Jordi Güell (JuntsxCat), en l'últim ple. Segons va quantificar el regidor Josep Quintana (ERC) ara el parc d'habitatges públics de la ciutat està entre l'1 i el 2% del total.

Güell va fer públic el percentatge en el debat d'una moció presentada per la CUP que demanava la revisió del pla d'habitatge vigent des del 2010 i que va ser aprovada per unanimitat. Güell va exposar que ara els tècnics municipals ja treballen en la redacció del nou pla i que el pressupost del 2020 disposa d'una partida de 24.000 euros per finançar-lo. Va explicar que fins ara no s'havia tirat endavant la redacció d'un pla nou perquè estaven pendents de l'aprovació del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de la Generalitat. Va explicar que no espereran més i que ben aviat convocaran el concurs per la redacció del nou pla. Segons ell, fins i tot, disposen d'una proposta tècnica de l'empresa Cel Obert.

La moció va ser presentada per Adriana Roca (CUP). Va plantejar que han passat deu anys des de l'aprovació del pla d'habitatge, que en aquest temps l'Ajuntament ha aprovat mocions sobre habitatge i que la normativa ha canviat.

A més, segons ella, l'emergència en habitatge continua. Va proposar reunir els grups polítics i els tècnics i «mirar el grau d'execució del pla local d'habitatge» i establir un calendari de treball per si s'hagués d'actualitzar o fer una nova redacció. També va demanar la reunió de la Taula de l'Habitatge. Es tracta d'un organisme que conté polítics, tècnics, agents de la propietat immobiliària,i membres de la Plataforma per la Hipoteca.

El portaveu del PSC, Jaume Mir va considerar que el pla d'habitatge actual ha acabat la seva funció. Va apuntar la necessitat d'un pla nou que incorpori les novetats en rehabilitacions de façanes i el projecte d'adaptacións dels habitatges a les energies renovables denominat Holodomus.

Va explicar que no esperan més i que ben aviat convocaran el concurs per la redacció del nou pla. Segons ell, fins i tot, disposen d'una proposta tècnica de l'empresa Cel Obert.

La moció va ser presentada per Adriana Roca (CUP). Va plantejar que han passat deu anys des de l'aprovació del pla d'habitatge, que en aquest temps l'Ajuntament ha aprovat mocions sobre habitatge i que la normativa ha canviat. A més, segons ella, l'emergència habitacional continua.Va proposar reunir els grups polítics i els tècnics i «mirar el grau d'execució del pla local d'habitatge» i establir un calendari de treball per si s'hagués d'actualitzar o fer una nova redacció. També va demanar la reunió de la Taula de l'Habitatge. Es tracta d'un organisme que conté polítics, tècnics, agents de la propietat immobiliària,i membres de la Plataforma per la Hipoteca.

El portaveu del PSC, Jaume Mir va considerar que el pla d'habitatge actual ha acabat la seva visio. Va apuntar la necessitat d'un pla nou que incorpori les novetats en rehablitacions de façanes i el projecte d'adaptacións dels habitatges a les energies renovables conegut com a Holodomus.

Josep Quintana per ERC va plantejar que els ajuntaments poden influir en la qualitat de vida dels habitants a través de polítiques d'habitatge ambicioses. Va considerar que els plans que hi ha hagut fins ara no estan ambiciosos. Va assenyalar l'objectiu d'un 15% d'habitatges públics.

L'estratègia de l'Ajuntament és comprar solars per oferir-los a promotors perquè hi facin immobles amb habitatges socials gestionats per l'Ajuntament.