28 de gener de 2020
28.01.2020
ÚLTIMA HORA
El jutge de vigilància penitenciària retira el tercer grau als polítics presos

Què suposa la declaració de "zona catastròfica"

Es faciliten ajuts, subvencions i exempcions fiscals a particulars, administracions locals i empreses

28.01.2020 | 16:21
Torroella de Montgrí és un dels municipis més afectats

La declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil, el que comunament es coneix com 'zona catastròfica', contempla mesures com ajudes per danys personals, ajuts econòmics a particulars per danys en habitatge habitual i estris de primera necessitat o compensació a Corporacions Locals per despeses derivades d'actuacions inajornables.

Així mateix també preveu ajudes a persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestació personal o de béns, ajudes destinades a establiments industrials, mercantils i de serveis, subvencions per danys en infraestructures municipals, xarxa viària, ajudes per danys en produccions agrícoles, ramaderes, forestals i d'aqüicultura marina, obertura de línies de préstecs preferents subvencionats per l'Institut de Crèdit Oficial, mesures fiscals (com l'exempció de la quota d'IBI, reducció de l'IAE, exempcions en taxes de de Trànsit, etc.), mesures laborals i de Seguretat Social.

La petició es realitza a l'empara de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, que preveu, quan es produeixi una emergència la magnitud requereixi per a la seva recuperació la intervenció de l'Administració General de l'Estat, s'aplicaran les mesures recollides en el seu capítol V, prèvia declaració de la mateixa de conformitat amb el procediment previst a l'article 23.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook