El procés d'inscripció a les pròximes oposicions del Departament d'Educació ha rebut més del triple d'aspirants que de places ofertes per l'administració. El termini per presentar les sol·licituds es va tancar el dimecres 4 de febrer amb 16.320 persones que volen accedir a una de les 5.000 vacants de funcionari a cossos docents de la Generalitat.

Aquestes 5.000 places aprovades per l'Executiu català es distribueixen entre diferents modalitats. En concret, 15.488 candidats intentaran guanyar una de les 4.892 vacants que s'ofereixen per al cos de professors d'ensenyament secundari, 451 ho faran per a les 60 places d'escoles oficials d'idiomes i 381 més, per a les d'arts plàstiques i disseny, de les quals 299 optaran a 40 places del cos de professors i 82 a vuit places del cos de mestres.

Candidats per especialitat

Dintre de la modalitat del cos de professors d'ensenyament secundari, 2.031 persones optaran als 512 llocs que s'ofereixen per a Geografia i Història -una ràtio, per tant, de quatre candidats per plaça.

També 1.756 persones aspiren a les 377 places d'Orientació Educativa, amb una ràtio de 4,6 candidats per plaça.

Biologia i Geologia, amb 1.453 candidats, i Anglès, amb 1.442, són les dues modalitats que segueixen a les anteriors en nombre de sol·licituds rebudes. Per a la primera, s'ofereixen 402 places i per a la segona, 535; les ràtios, per tant, són de 3,61 i 2,69 aspirants per plaça, respectivament.

Per sobre del miler de candidats també es troba la modalitat d'Educació Física; concretament, 1.264 persones han sol·licitat concursar per una de les 280 places que s'ofereixen -en aquest cas, la ràtio és de 4,51 aspirants per plaça.

Per sota, 1.144 persones es presenten a la modalitat de Matemàtiques, per a la qual s'ofereixen 597 places -amb una ràtio d'1,91 aspirants-, 1.086 opten a una de les 445 places de Llengua catalana i Literatura -amb 2,44 candidats per lloc ofert- i 1.050 es presenten per a les 456 vacants de Llengua Castellana i Literatura -una ràtio de 2,3.

Pel que fa a les escoles oficials d'idiomes, 212 persones opten a les 28 places que s'ofereixen d'anglès, 71 a les set d'espanyol i 51 a les sis d'alemany.

Finalment, dins el professorat de l'especialitat d'Arts Plàstiques i Disseny, 91 persones es presenten per a onze places de disseny gràfic i 75 per a onze més de mitjans audiovisuals.