Endesa ha millorat la xarxa elèctrica de baixa tensió d'Osona i Ripollès amb l'objectiu d'incrementar la seguretat de les infraestructures a les zones rurals així com millorar la qualitat i la continuïtat del servei als usuaris. Els treballs s'han fet durant el 2019 amb un cost de 240.000 euros.

Concretament, s'han substituït 28 quilòmetres de xarxa de tecnologia convencional per instal·lar-hi cable trenat. Aquest tipus d'actuacions representen una reducció important de les mides i l'amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides però aïllades, evitant així contactes no desitjats per culpa del vent i altres fenòmens meteorològics adversos.

Segons informa Endesa, el nou disseny del cablejat permet "repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement vegetatiu i atendre possibles nous clients que hi pugui haver en un futur".

Els treballs formen part del pla de substitució de xarxes convencionals de baixa tensió a Osona i Ripollès i tenen l'objectiu de "dotar la infraestructura de distribució elèctrica dels darrers avenços i millores tecnològiques" per guanyar "seguretat, fiabilitat i oferir un millor servei als clients".