«Irregularitats» comeses en una prova pràctica de l'especialitat de Cuina i pastisseria a les últimes oposicions obliguen el Departament d'Educació a repetir-la perquè el tribunal no va interpretar bé les bases i, per tant, la va corregir malament. L'errada es va detectar a partir dels recursos d'alçada que els docents afectats van presentar a la Conselleria, que ha acordat tornar a convocar la pràctica a l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i nomenar un nou tribunal examinador.

La resolució signada pel director general de Professorat i Personal de centres públics, José Ignacio Garcia Plata, es va publicar dimarts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i afirma que «s'han produït irregularitats en el procediment com a conseqüència d'una interpretació incorrecta de les bases de la convocatòria per part del tribunal».

El text especifica que «la falta de concreció de la valoració final» d'una part d'una de les proves que, alhora, és la suma de dues més i el fet que una d'elles «no està correctament corregida, desvirtua l'avaluació dels coneixements i invalida l'objectiu» de la pràctica.

Els arguments per anul·lar

Per la Conselleria d'Educació, això «determina l'anul·labilitat de la prova realitzada», no garanteix «el coneixement ni la capacitat dels aspirants» i «tampoc respecta el principi d'igualtat, imparcialitat, certesa i transparència en la correcció».

L'examen invalidat es va realitzar durant el procés d'oposicions per accedir a la funció pública que es va celebrar l'any passat -enguany n'hi ha un altre- i el tribunal on es van cometre les «irregularitats» va publicar la llista definitiva de les qualificacions el 24 de juliol del 2019. Llavors, els aspirants perjudicats van recórrer els resultats i l'informe que el Departament va demanar al president del tribunal va evidenciar que tenien raó.

Ahir, Educació no va concretar ni el nombre de persones afectades que hauran de tornar a examinar-se ni la data en què es farà la prova; segons la resolució publicada al DOGC, també podran presentar-s'hi aquells professors que, tot i haver superat les oposicions, vulguin millorar la puntuació final que van aconseguir.

La convocatòria d'oposicions del 2019 va donar lloc a la creació d'una plataforma de persones que reclamen la seva impugnació perquè consideren que alguns tribunals van cometre irregularitats. Molts dels seus recursos d'alçada al Departament no van rebre resposta i ara volen recórrer al Síndic de Greuges de Catalunya.