La Cambra de Comerç de Girona va emetre ahir un comunicat en el qual reclama la construcció imminent del nou Trueta. Considera que es tracta d'una acció «necessària» que s'ha de decidir «sense més dilació». A més, va exposar una sèrie de punts a tenir en compte a l'hora d'edificar les noves instal·lacions.

D'una banda, creu que el nou hospital s'ha de convertir «en un veritable centre hospitalari d'alta tecnologia» que esdevingui un «pol de generació de coneixement». També ha de permetre impulsar la transferència tecnològica aportant solucions a reptes mèdics que garanteixin una millora en l'assistència; dinamitzar la creació d'empreses altament innovadores, així com la generació de llocs de treball d'alta qualitat i l'atracció de talent; esdevenir referent internacional científic per atraure els departaments de recerca i desenvolupament de les grans empreses del sector; garantir la formació continuada d'alta qualitat als professionals i millorar la competitivitat de les comarques gironines a través de la innovació.

Constata que «s'ha de superar d'una vegada l'històric dèficit de recursos en salut que pateix la demarcació de Girona envers la resta del país» i que el nou centre integri «assistència, docència, recerca i transferència per a convertir-lo en espai de referència i atracció per a tot Catalunya».

Quant a la ubicació, que tants debats està generant, la Cambra de Comerç no es va decantar per cap espai en concret; però sí que va aclarir que la nova instal·lació ha de poder tenir capacitat de creixement en els espais necessaris al llarg del temps. També ha d'incorporar zones verdes i complementàries que reforcin la seva sostenibilitat i integració amb l'entorn i ha de preveure el necessari reforç de les vies d'accés, la mobilitat i el conjunt d'infraestructures a la seva àrea d'influència. Finalment han d'assegurar l'atenció d'una gran diversitat d'usuaris.

També van alertar de «l'elevat cost» que tindria no prendre la decisió «amb celeritat».