«Garantir la coeducació per mitjà de l’escolarització mixta» és, a partir d’ara, un requisit imprescindible perquè un col·legi privat rebi subvencions de la Generalitat, tal com especifica el nou projecte de Decret de concerts educatius que aquest dijous comença set dies d’informació pública. Un dels dos centres gironins que separen l’alumnat per sexe, el Bell-lloc -només per a nois-, ha confirmat a través del seu director, Ignasi Canals, que «presentarem al·legacions i ens defensarem». L’altra escola és Les Alzines, aquesta exclusivament per a noies.

El curs 2019-2020 va arrencar amb els ulls posats en dos canvis normatius promesos pel Departament d’Educació: la regulació dels concerts educatius que ahir es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i del servei de menjador, que dins la Llei d’acompanyament dels pressupostos oferirà un marc legal perquè les famílies que vulguin puguin gestionar-lo.

A l’agost, Educació va obrir una consulta pública sobre el projecte de Decret de concerts educatius i al setembre, el conseller Josep Bargalló va assegurar que es revisarien les condicions de les subvencions als centres privats (que a Girona van defensar el dret a separar per sexe i rebre subvenció). I així s’ha fet, tot i que, a hores d’ara, el Departament ja ha informat les patronals de l’escola privada que tots els concerts d’educació primària de Catalunya es renovaran per sis anys més -la durada actual per a l’etapa obligatòria i que la nova regulació manté-; una informació rellevant tenint en compte que la preinscripció per al curs vinent s’obrirà el 23 de març.

Pel que fa a l’educació infantil i l’ESO, els concerts vigents acabaran el 2022. El document que ara es troba a informació pública inclou una disposició transitòria segons la qual «la primera renovació dels concerts» d’aquests nivells educatius «es farà pel termini que resti per igualar-los als de primària» -que si es renoven ara, caducaran el 2026. Per als cicles formatius i el batxillerat, els concerts tenen una vigència de quatre anys.

Decisió dels Serveis territorials

La proposta de decret explica que la decisió d’aprovar o no els concerts educatius està en mans del director territorial del Departament d’Educació a Girona i detalla tant les obligacions de l’administració com les dels centres privats. L’administració exigeix a aquests últims que imparteixin els ensenyaments concertats sense cobrar quotes a les famílies i que no vinculin l’escolarització a l’obligació de rebre cap servei que impliqui una aportació econòmica extraordinària per part dels pares. En definitiva, els col·legis hauran de «garantir el caràcter voluntari, no discriminatori i no lucratiu de les activitats complementàries, extraescolars i els serveis escolars» tot aportant un estudi de costos que així ho acrediti.

La revisió del decret -l’actual es basa en una norma del 1993- diu que els centres concertats s’hauran de vincular al Servei d’Educació de Catalunya i per a això, a més de complir altres condicions, han de garantir la coeducació. Per avalar-ne la necessitat, la Conselleria ha incorporat un informe de l’Institut Català de les Dones (ICD), així com una valoració del procés de participació realitzat l’any passat.

Davant la nova regulació, el director del col·legi Bell-lloc, Ignasi Canals, va reiterar la defensa de «l’escola diferenciada, una modalitat que es fa en molts països del món i que està recolzat per molts tractats internacionals». Dintre de la Confederació de Centres Autònoms de Catalunya, el Bell-lloc té clar -tal com va explicar Canals- que «es presentaran al·legacions i ens defensarem».

Preocupació a la concertada pel nou decret d'admissió d'alumnes

D'altra banda, el Consell Escolar de Catalunya va aprovar dimarts el dictamen sobre el nou decret d’admissió d’alumnes per al proper període de matriculació, però amb vots particulars en contra. La Fapel, federació de famílies de l’escola concertada, vol més llibertat d’elecció i que no s’eliminin places de centres concertats abans de saber la demanda d’una zona o escola determinada (segons informava l’Acn). Mentre que el sindicat Ustec·STEs reclama més passos «essencials» cap a una educació veritablement inclusiva. L’únic acordat per tothom va ser la reclamació d’un millor finançament, que hauria d’arribar al 6% del PIB.

Tal com ha manifestat aquest dimecres el director del col·legi Bell-lloc, de Girona, aquest decret els preocupa més que la revisió dels concerts «perquè l’oferta la determina el Departament, quan fins ara -va dir- el centre ofereix les places que té autoritzades i si no les omple, perd l’aula i prou; limita molt les zones, i l’Ajuntament i Educació són els que decideixen qui obre i tanca aules».