L'última junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), l'òrgan de coordinació del sistema universitari català i de consulta del Govern, va donar llum verda al fet que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereixi el grau d'Educació primària. A través del Departament d'Universitats i Recerca, el CIC informa que la proposta del nou grau ja ha començat el procés de verificació «de cara al curs 2021-2022» i, ara, està a l'espera del dictamen de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; després, caldrà la resolució favorable del Consell d'Universitats Espanyol. La Conselleria d'Universitats diu que amb la programació d'aquest grau «es vol donar resposta als prop de 600 estudiants catalans que es matriculen en universitats a distància de fora de Catalunya». També especifica que l'alumnat que s'hi matriculi haurà d'haver superat la Prova d'Aptitud Personal (PAP) i que, tot i tractar-se d'una formació a distància, el pràcticum serà presencial.