De l'1 de gener del 2018 a l'1 de gener de 2019, el cens d'Olot va tenir un creixement de 742 habitants. A 1 de gener de 2019, la ciutat tenia censats 35.228 habitants censats. Les dades van ser presentades per la regidora, Adriana Francès (JuntsxCat) a l'últim ple d'Olot.

L'alcalde, Josep Berga (JuntsxCat), va ressaltar que les xifres representen «un creixement molt significatiu».

En el torn d'intervencions la regidora de la CUP, Adriana Roca, va plantejar que a la Junta de Portaveus prèvia al ple li havien explicat l'existència d'una bossa d'habitants fluctuant. «Com ho comptabilitzen», va preguntar.

L'alcalde Josep Berga va respondre que la població fluctuant és calculada pels encarregats del cens municipals, els quals aporten l'experiència de molts anys. Va assenyalar que desconeix els càlculs que fan.

Berga va posar sobre la taula el fet que hi ha ciutats amb més població de la marcada pel cens i d'altres amb menys. Olot està dins l'àmbit de les ciutats amb més habitants dels marcats en el cens.

Va comptar que si totes les persones que viuen a Olot estiguessin empadronades, la ciutat tindria uns 37.000 habitants.

Un dels principals motius pel qual Olot té gent que hi viuen sense estar empadronats són les segones residències a la costa. Segons Berga, hi ha olotins que prefereixen estar empadronats a les localitats on passen els caps de setmana i les vacances que a la ciutat on viuen.