La parròquia de Sant Joan ha renovat la megafonia del monestir després de rebre durant molt temps les queixes dels fidels en el sentit que no hi havia una bona qualitat de so. Els canvis s'han realitzat en dues fases. Una primera va servir per canviar el cablejat defectuós i fer el manteniment a endolls i micròfons, durant el desembre passat. La segona, d'aquest mateix febrer, ha servit per canviar el receptor del micròfon sense fils, modificar la situació dels altaveus i programar-los per tal que els primers bancs tinguin millor recepció del so, situar quatre columnes de so noves a la nau central i dos altaveus als laterals i canviar el reproductor de música.

El cost d'aquesta actuació ha estat de 7.072 euros per la qual s'ha obert una campanya de donatius. En tot cas la parròquia ha agraït la supervisió d'alguns fidels que ha permès un estalvi. En el darrer Full Parroquial s'especifica que «la riquesa de la Paraula de Déu es perd si no hi ha una bona qualitat material del so».