El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs d'un gironí a qui l'Estat havia retirat una pensió per incapacitat laboral en considerar que el seu diagnòstic havia millorat i que ja no li pertocava. D'aquesta manera, el tribunal revoca la sentència del Jutjat Social 3 de Girona, que havia donat la raó a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), òrgan responsable d'adjudicar les prestacions d'incapacitat laboral.

El perjudicat, que cobrava una ajuda perquè no podia exercir la seva professió habitual, que és la de soldador, havia vist com el subsidi que li havia adjudicat l'INSS per estar en una situació d'«incapacitat permanent en grau total per la professió habitual» havia estat eliminada després d'un any d'haver-la percebut. L'òrgan de la Generalitat encarregat d'efectuar les avaluacions mèdiques laborals, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) li havia reconegut en un dictamen del 2016 que no podia efectuar les seves funcions en estar diagnosticat d'una malaltia de peus plans severa que limita la seva funcionalitat. Tot i no poder exercir com a soldador, sí que pot seguir treballant en un altre àmbit compatible amb la seva condició i percebre aquesta prestació.

Amb tot, un any després, l'INSS va iniciar un expedient de revisió de grau, que va comportar un nou dictamen de l'ICAM que variava lleugerament el diagnòstic i que l'administració va valorar com una «millora» del seu estat, amb unes lesions que ja «no eren d'un grau suficient» per disminuir la seva capacitat laboral per incapacitar-lo de manera permanent. D'aquesta manera va retirar el subsidi al perjudicat, que va iniciar el litigi que s'ha dilatat fins a arribar al màxim òrgan judicial català.

Informe irregular de revisió

El motiu pel qual el TSJ ha donat la raó al demandant és perquè sosté que l'INSS va iniciar un expedient de revisió del perjudicat de forma irregular. Concretament, no va transcórrer el termini marcat en la resolució administrativa per poder iniciar una revisió del grau que va comportar un nou informe de l'ICAM.

Aquest nou informe ha estat el motiu de discòrdia del cas. La interpretació de la diagnosi ha estat el que per uns comportava una millora i pels altres una continuïtat de les dificultats per exercir l'ofici on constava com a afiliat a la Seguretat Social.

La defensa del perjudicat, encapçalada per l'equip de Tribunal Médico, sosté que «es demostra que l'INSS efectua pràctiques irregulars posant en risc la salut dels ciutadans».

El director, Alejandro Rusiñol, indica que cada vegada guanyen més plets contra l'INSS perquè s'evidencien pràctiques abusives contra els treballadors. «Aquesta sentència també demostra que han volgut passar per sobre de tots els informes mèdics que vam aportar», conclou. Amb aquesta sentència, que és ferma, el perjudicat tornarà a percebre la prestació d'uns 1.200 euros que l'INSS li havia retallat.