26 de febrer de 2020
26.02.2020

Aproven el Pla director urbanístic de l'aeròdrom de la Cerdanya

25.02.2020 | 23:57

La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya va emetre ahir el darrer informe favorable del Pla director urbanístic i aeroportuari (PDUA) de l'aeròdrom de la Cerdanya. Ara, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el podrà aprovar definitivament. La nova proposta de PDUA ordena l'àmbit, el racionalitza i redueix de forma molt considerable les previsions de creixement contingudes al document anterior, aprovat inicialment l'any 2015. L'objectiu d'un PDUA, que aborda tant els aspectes urbanístics com els aeroportuaris, és qualificar la zona de servei, detallar les servituds aeronàutiques que afecten els terrenys de l'entorn, ordenar tot l'àmbit i especificar les condicions que s'han de respectar per al funcionament de la infraestructura. El PDUA de l'aeròdrom de la Cerdanya va ser aprovat inicialment l'abril del 2015 i sotmès a informació pública, però la seva aprovació definitiva es va posposar per tal de donar resposta a les inquietuds sorgides al territori. Des de llavors, el Departament de Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments afectats i el Consell Comarcal han treballat conjuntament per acordar una nova proposta. L'estiu del 2017 es va remetre a les entitats municipals el document modificat d'acord amb els nous paràmetres acordats perquè poguessin valorar-lo i fer-hi aportacions. Es va confirmar la voluntat de mantenir l'aviació lúdica i esportiva, ultralleugers, globus aerostàtics i vol a vela com a activitat de referència.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook