L'Ajuntament traurà a licitació la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor pel subministrament de l'escola Puig d'Arques i la residència de gent gran Sant Josep. Aquest sistema, que compartiran ambdós equipaments, afavoreix al pas cap a una economia baixa en emissions, ja que es redueixen més de 134 tones de CO2 en un any. L'Ajuntament ha obtingut una subvenció de la Unió Europea en el marc del programa FEDER de creixement sostenible 2014-2020, que a més se li ha de sumar una altra subvenció de la Diputació de Girona. En un termini màxim de 6 mesos s'haurà d'acreditar haver començat la tramitació de la contractació dels subministraments, obres i serveis necessaris i el pressupost base de licitació és de 412.743,92 euros, sense IVA. El contracte inclou realitzar les obres per instal·lar la caldera però també el subministrament d'energia tèrmica (a partir de biomassa) i també els serveis de gestió energètica.